Viļakas novada domes mājas lapa


Sekot mums Facebook Sekot mums Instagram
Vēlies uzdot jautājumu?
Jautājums Viļakas novada domei
Vārds*
E-pasts*
Jautājums*
Noderīgas saites

Viļakas novada būvvaldē izsniegtie akti par objekta pieņemšanu ekspluatācijā

Objekt

Būves adrese

Ekspluatācijā nodošanas datums

2015.gads.
"20 un 0,4KV EPL pie TP-3001 Linu fabrika, Viļaka, Viļakas novadā rekonstrukcijas būvdarbi"
Linu fabrika, Viļaka, Viļakas novads 2015.gada 20.janvārī
"20 un 0,4KV  EPL pie TP- 3238 F-1, Buksti, Baltinavas novadā rekonstrukcijas būvdarbi"
Buksti, Baltinavas novads 2015.gada 2. martā

"20 un 0,4KV  EPL rekonstrukcija pie TP- 3091 F-2, Demerova, Baltinavas novadā"

Demerova, Baltinavas novads

2015.gada 2. martā
Robežkontroles punkta "Vientuļi" elektroapgādes izbūve, Vecumu pagastā, Viļakas novadā. Vecumu pagasts, Viļakas novads. 2015.gada 23. martā
Akts par Šķūņa, saimniecības ēkas un dzīvojamās mājas pieņemšanu ekspluatācijā. Meža ielā 21, Žīguri, Žīguru pagasts, Viļakas novads 2015.gada 16.aprīlī
Akts par Graudu kaltes, l/s šķūņa un l/s mašīnu un tehnikas novietnes 1.kārtas "Graudu kaltes" pieņemšanu ekspluatācijā."
"Zaļmuiža" Baltinavas novads

2015.gada 21.maijā

Akts par dzīvojamās mājas rekonstrukcijas, saimniecības ēkas un pirts būvniecības pieņemšanu ekspluatācijā

"Salvijas" Rekavas iela 20, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads. 2015.gada 18.jūnijā
Akts par mednieku nama rekonstrukcijas pieņemšanu ekspluatācijā. "Jaunrātnieki", Peisi, Susāju pagasts, Viļakas novads

2015.gada 23.jūlijā

Akts par pirts pieņemšanu ekspluatācijā "Liepiņas", Šķilbēnu pagasts Viļakas novads

2015.gada 10.septembrī

Akts par  meža ceļa "Katlešu robežceļa pieņemšanu ekspluatācijā." PK 00+00 – PK 28+23

Viļakas novads, Žīguru pagasts

2015.gada 11. septembrī

Akts par vasaras mājas pieņemšanu ekspluatācijā

"Jaunrātnieki", Peisi, Susāju pagasts, Viļakas novads 2015.gada 24.septembrī
Akts par  graudu uzglabāšanas torņu pieņemšanu ekspluatācijā "Tīrumi", Buksti, Baltinava, Baltinavas novads

2015.gada 2.oktobrī

Akts par meža ceļa "Reķeļa ceļa pieņemšanu ekspluatācijā." PK 00+00 – PK 38+18

Viļakas novads, Žīguru pagasts

2015.gada.30.novembtī

Akts par Autoostas laukuma pārbūves pieņemšanu ekspluatācijā

Balvu iela 2C, Viļaka, Viļakas novads

2015 .gada 14.decembrī
Par robežkontroles punkta "Vientuļi", "VientuļuRKP2" Vecumu pagastā, Viļakas novadā pieņemšanu ekspluatācijā

Vecumu pagasts, Viļakas novads

2015.gada 16.decembrī
Akts par "Eržepoles iela 62 un 64 ēku pieslēgšana pie centralizētās katlu mājas  Viļakā" pieņemšanu ekspluatācijā Eržepoles iela 62; 64, Viļaka, Viļakas novads 2015.gada 29.decembrī
2016.gads.
Akts par Zivju audzēšanas dīķa ierīkošanas     "Ošulejas" un "Ķiršumājas", Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā. pieņemšanu ekspluatācijā "Ošulejas" un "Ķiršumājas", Šķilbēnu pagastā, Viļakas novads 2016.gada 24.martā
Akts par Dārza mājas pieņemšanu ekspluatācijā. "Jāņukalni", Skockova, Susāju pagasts, Viļakas novads 2016.gada 11.aprīlī
Akts par šķūņa pieņemšanu ekspluatācijā "Smiltiņas", c. Lotuši, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

2016.gada 12. maijā

Akts  par Pievedceļa būvniecība ražošanas objektam Z/S „Meikaļi” pieņemšanu ekspluatācijā Z/S „Meikaļi”, Baltinava, Baltinavas novads

2016.gada 22. jūnijs

Akts par Viļakas tualetes ēkas pieņemšanu ekspluatācijā

Balvu iela 2 C, Viļaka, Viļakas novads

2016.gada 29 jūnijs
Akts par laukuma pārbūves Z/S "Mītkes" pieņemšanu ekspluatācijā "Calmi", ciems Sloboda, Baltinavas novads.

2016.gada19.augustā

Akts par Robežkontroles punkta "Vientuļi" Vecumu pagastā, Viļakas novadā, Kravu kontroles rentgena iekārtas laukuma izbūves pieņemšanu ekspluatācijā "Vientuļi", Vecumu pagasts, Viļakas novads

2016.gada14.oktobrī

Akts par rupjās barības šķūņa pieņemšanu ekspluatācijā "Pūpoli", Baltinava, Baltinavas novads

2016.gada 20.oktobrī

Akts Par meliorācijas sistēmas atjaunošanas  kopprojekta SIA "Dolo" un V.Garozas  īpašumos  pieņemšanu ekspluatācijā

Balvu novada, Lazdulejas un Briežuciema pagastā, Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

2016.gada 28.oktobrī

Akts par  koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošanas  Lazdukalna pagasta, Rugāju novada īpašumā "Drudžu mājas" un Baltinavas novada "Guldupe" pieņemšanu ekspluatācijā

Lazdukalna pagasta, Rugāju novada īpašumā "Drudžu mājas" un Baltinavas novada "Guldupe"

2016.gada29.novembrī

Akts par  Valsts nozīmes ūdensnotekas "Supenka" (ŪSIK kods68326:01, pik.0/00-13/50) un "Zvaiga" (ŪSIK kods 6832612:01, pik.0/00-77/21) atjaunošanas Baltinavas novada, Baltinavas pagastā pieņemšanu ekspluatācijā

Baltinavas novads, Baltinavas pagasts

2016.gada 5.decembrī

Akts par meža ceļa "Ludonkas ceļš" pieņemšanu ekspluatācijā

Viļakas novads, Vecumu pagasts, 3. Žīguru meža iecirknis

2016.gada 5.decembrī

Akts par noliktavas  pieņemšanu ekspluatācijā

Abrenes iela 32, Viļaka, Viļakas novads

2016.gada8.decembrī
Akts par laukumu labiekārtošanu Z/S "Riekstiņi", Apšovā Baltinavas novadā pieņemšanu ekspluatācijā

Apšova, Baltinavas novads

2016.gada.13.decembrī

Akts par laukumu labiekārtošanu Z/S "Riekstiņi", Tutinovā Baltinavas novadā pieņemšanu ekspluatācijā

Tutinova, Baltinavas novads

2016.gada.13.decembrī

 

Akts par laukumu labiekārtošanu Z/S "Amatnieki", Apšovā Baltinavas novadā pieņemšanu ekspluatācijā

Apšova, Baltinavas novads

2016.gada.13.decembrī

Akts par laukumu labiekārtošanu Z/S "Amatnieki", Tutinovā Baltinavas novadā pieņemšanu ekspluatācijā

Tutinova, Baltinavas novads

2016.gada.13.decembrī

2017.gads.
Akts par pirts  pieņemšanu ekspluatācijā Pils iela 20, Viļaka, Viļakas novads 2017.gada 24.martā
Akts par dzīvojamās mājas rekonstrukcijas pieņemšanu ekspluatācijā "Tīrumi", c. Buksti, Baltinavas novads 2017.gada 14.jūlijā
Akts par pirts un tehnikas novietnes pieņemšanu ekspluatācijā "Tīrumi", c. Buksti, Baltinavas novads 2017.gada 14.jūlijā
Akts par tehnikas novietnes pieņemšanu ekspluatācijā "Tīrumi", c. Buksti, Baltinavas novads 2017.gada 14.jūlijā
Par Valsts nozīmes ūdensnotekas "Vjada" ( ŪSIK kods 682:01), pik.126/00-155/00 atjaunošanas Viļakas novada Susāju un Žīguru pagastos  pieņemšanu ekspluatācijā Susāju un Žīguru pagasts, Viļakas novads 2017.gada 2.augustā

Akts par sēklas graudu glabātuves un pārstrādes ēkas pieņemšanu ekspluatācijā. Z/S "Kotiņi"

Z/S "Kotiņi", "Dubļova", Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads 2017.gada 9.augustā
Akts par tenisa laukuma izbūves Balkanu dabas parkā pieņemšanu ekspluatācijā "Balkāni", Šķilbēnu pagast, Viļakas novads 2017.gada 26.oktobrī
Akts par liellopu pastaigas laukuma pieņemšanu ekspluatācijā "Mieriņi", Klāni, Susāju pagasts, Viļakas novads 2017.gada 21.novembris
Akts par graudu uzglabāšanas torņa "Riekstiņi 1" pieņemšanu ekspluatācijā "Riekstiņi", Tutinova, Baltinavas novads 2017.gada 29.novembris
Akts par katlumājas ar saimniecības telpām pieņemšanu ekspluatācijā "Amatnieki", Apšova, Baltinavas novads 2017.gada 29.novembris
Akts par elektronisko sakaru tīkla būves Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru masta "Dumbrāji", Žīguru pagasts, Viļakas novads  pieņemšanu ekspluatācijā

"Dumbrāji", Žīguru pagasts, Viļakas novads

2017. gada 14. decembrī
2018.gads.
Akts par mazjaudas kautuves pieņemšanu ekspluatācijā "Stāvrūcis", Melnrūcis, Susāju pagasts, Viļakas novads 2018. gada 23. janvārī
Akts par dzirnavu ēkas pārbūves 1. kārtas pieņemšanu ekspluatācijā Rekovas iela 19, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads 2018. gada 15. februārī
Akts par garāžas ēkas pieņemšanu ekspluatācijā Parka iela 2D, Žīguri, Žīguru pagasts, Viļakas novads 2018.gada 7.martā
Akts par caurtekas pārbūvi uz autoceļa Keiši – Pliešova - Kaši  pieņemšanu ekspluatācijā Supenkas upe, autoceļš Keiši – Pliešova – Kaši,  Baltinavas pagasts, Baltinavas novads 2018.gada 16.martā
Akts par dzīvojamās mājas pieņemšanu ekspluatācijā Saules iela 6, Viļaka, Viļakas novads 2018.gada 24.aprīlī
Akts par 110/20 kV A/ST.Nr.87 "Viļaka" 20 Kv Sadales rekonstrukcija pieņemšanu ekspluatācijā Keiši, Susāju pagasts, Viļakas novads. 2018.gada 13.jūnijā
Akts par uguns novērošanas torņa pārbūvei Viļakas novada, Medņevas pagasta "Kangari UNT" pieņemšanu ekspluatācijā. "Kangari UNT", Medņevas pagasts, Viļakas novads 2018. gada 31.jūlijā
Akts par Lauksaimniecības tehnikas garāžas ar tehnikas mazgātavas bloku būvniecības pieņemšanu ekspluatācijā . "Amatnieki",  Apšova  Baltinavas  novads 2018.gada 12.septembrī
Akts par Valsts nozīmes ūdensnotekas "Ludumka" (ŪSIK kods 68322:01), pik.00/00-104/25 atjaunošanas Vecumu pagastā, Viļakas novadā  pieņemšanu ekspluatācijā Vecumu pagasts Viļakas novads 2018.gada 17. septembrī
Akts par Valsts nozīmes ūdensnotekas "Moseika" (ŪSIK kods 683232:01), pik.00/00-55/32 atjaunošanas Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā  pieņemšanu ekspluatācijā Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads 2018.gada 26.septembrī
Akts par dzīvojamās mājas būvniecības pieņemšanu ekspluatācijā. Pārezere, Meirova, Susāju pagasts, Viļakas novads 2018.gada 31.oktobrī
Akts par "Dzīvojamās mājas rekonstrukcijas" pieņemšanu ekspluatācijā Ābeļu iela 6, Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads 2018.gada 28.novembrī
Par autoceļa "Baltinava - Abriņas" pārbūves 1.88km (0.00 –1.88 km ) pieņemšanu ekspluatācijā Baltinavas pagasts, Baltinavas novads. 2018.gada 28.novembrī
Par autoceļa "Čudarīne - Obeļova" pārbūves 5,86km (0.00 –5,86 km) pieņemšanu ekspluatācijā. Baltinavas pagasts, Baltinavas novads. 2018.gada 28.novembrī
2018.gads.
Akts par Valsts nozīmes ūdensnotekas "Niedrupīte" ŪSIK kods 68222:01, pik.00/00-105/00 atjaunošanas Vecumu pagastā, Viļakas novadā  pieņemšanu ekspluatācijā Vecumu pagasts Viļakas novads 2019.gada 11. janvārī
2019.gads.
Akts par Valsts nozīmes ūdensnotekas "Niedrupīte" ŪSIK kods 68222:01, pik.00/00-105/00 atjaunošanas Vecumu pagastā, Viļakas novadā  pieņemšanu ekspluatācijā Vecumu pagasts Viļakas novads 2019.gada 11. janvārī
Kalendārs
« Janvāris 2022 »
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Šodien
Šodien vārda dienas svin:
Agneta, Agnis, Ansis
Īsās ziņas
No 8.novembra līdz 2020.gada 4.janvārim Viļakas novada muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde "Austrumu robežu sargājot: Ziemeļlatgale" ...
Skolēnu autobusu saraksti 2019./2020.māc.g. Saraksti ...
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ...
Valsts robežsardzes robežapsardzības nodaļu kontaktinformācija ...
Jaunākie video par mūsu novadu no Latgales reģionālās televīzijas. ...