Viļakas novada domes mājas lapa


Sekot mums Facebook Sekot mums Instagram
Vēlies uzdot jautājumu?
Jautājums Viļakas novada domei
Vārds*
E-pasts*
Jautājums*
Noderīgas saites

Pārsteidzošā Dienvidlatgale

Lai atklātu jaunas lietas, gūtu ierosmes turpmākam darbam nav jādodas tās meklēt aiz trejdeviņām jūrām un kalniem, vislabāk ir apmeklēt pašvaldības, kuras atrodas līdzīgā ekonomiskajā situācijā un reģionā. Tāpēc projekta nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/107/79 „Mācību gads zināšanu pilnveidei ES fondu apguvē Viļakas novada darbiniekiem” dalībnieki 24. un 25.oktobrī apmeklēja Līvānu, Preiļu, Krāslavas un Dagdas pašvaldības, lai iepazītos ar dienvidlatgaliešu pieredzi Eiropas Savienības projektu īstenošanā.

Līvānu novads ir viens no vecākajiem novadiem Latvijā, jo izveidots pirms 10 gadiem un pirms reformas, kad visā Latvijas teritorijā izveidoja novadus. Līvānu novads atzinīgi vērtē novada izveidošanu un lepojas ar īstenotajiem projektiem. Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers informēja, ka ar projektu realizēšanu Līvānu novadam ir piesaistīti ap 30 miljonu euro un atzina, ka centīgi gatavojas jaunajam plānošanas periodam, tiek izstrādāti tehniskie projekti, tehniski ekonomiskie pamatojumi un cita tehniskā dokumentācija, lai ar pirmo dienu, uzsākot jauno plānošanas periodu, Līvānu novads varētu piedalīties projektu konkursos. Līvānieši lepojas, ka ir sakārtojuši daudzdzīvokļu māju pagalmus un visas novada teritorijā esošās (vairāk kā 30) kapsētas. Līvānu novadā nav slēgtas skolas, jo izpilddirektors U.Skreivers uzsvēra, ka pagastā dzīvi nosaka skola, kultūras nams un bibliotēka, ja aizslēdz kādu no šīm iestādēm, tad pagastā beigs pastāvēt dzīvība. Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja Ginta Kraukle pastāstīja, ka novadā ir sakārtota apbalvojuma sistēma: pateicība; pagodināšanas raksts (piešķir darba, dzīves jubilejās, zelta kāzās u.c.); Domes Atzinības raksts (piešķir pēc nominācijām, uz kurām pretendentus piesaka iedzīvotāji) un Līvānu Goda pilsonis, kuru piešķir uz vienu gadu novada svētkos. Goda pilsoņa pretendentus arī iesaka iedzīvotāji, piemēram, goda pilsonis ir bijis novadnieks un pazīstamais komponists Juris Kulakovs. Līvānu novada dome ir izveidojusi arī mazo grantu projektu fondu (viens projekts saņem atbalstu līdz 500,00 Ls (2012.g.) vai 1000,00 Ls (2013.g.)), kuram finansējumu piešķir pašvaldības budžetā, tā tiek atbalstītas iedzīvotāju iniciatīvas. Jau deviņus gadus Līvānu novadā darbojas stipendiju fonds, kuram finansējumu ziedo vietējie uzņēmēji, ja sākumā uzņēmēji atbalstīja sociālo zinātņu studentus, tad pēdējos gados atbalsta inženierzinātņu studijas. Pieredzes apmaiņas brauciena dalībniekiem vēl ilgi atmiņā paliks rekonstruētais, modernais kultūras centrs Līvānos ar plašo skatuvi, grezno laulību ceremoniju zāli un krāsainā, rekonstruētā Līvānu bibliotēka ar iekārtojumu, izvietojumu, plašajām telpām un pakalpojumiem, ko sniedz saviem lasītājiem.

Preiļos novada domes speciālisti iepazīstināja ar Preiļu novada paveikto. Preiļi lepojas, ka SIA „Preiļu saimnieks” pagājušo gadu noslēdza ar pozitīvu bilanci, tiek siltinātas sešas lielās daudzdzīvokļu mājas. Interesanti, ka pašvaldību attīstības ranga tabulā, Preiļu novads atrodas 65.vietā, kas ir ļoti augsta ranga vieta pašvaldībai Latgalē. Tik augstu vietu Preiļu novads ieņem, jo teritorija ir kompakta, kā arī te darbojas lielais uzņēmējs AS „Preiļu siers” un ir novērota tendence, ka atgriežas jauni cilvēki, pārņemot saimniecības no vecākiem, ar mērķi dzīvot un strādāt laukos. Preiļos ir izveidota pašvaldības policija, kurā strādā seši darbinieki. Biedrības „Preiļu rajona partnerība” administratīvā vadītāja Valija Vaivode iepazīstināja ar Leader pieejas stratēģijas īstenošanu Preiļu rajona partnerības darbības teritorijā. Šajā pusē daudz projektu tiek atbalstīti tautu tērpu iegādei, baznīcu, kapsētu sakārtošanā. V.Vaivode kā inovatīvākos projektus minēja velo remonta darbnīcas izveidošanu un bērnu rotaļu istabas izveidi skolā, lai jaunajām māmiņām būtu iespēja mācīties, bet mazuļus pieskata sociālie darbinieki. Preiļos pieredzes apmaiņas darbinieki iepazinās ar Preiļu Galvenās bibliotēkas darbību, apskatīja mākslīgā seguma futbola laukumu, uzzināja kā strādā Preiļu novada Krīzes centrs un sociālais centrs „Līči”, kur īsteno projektu par speciālistu piesaisti alternatīvajiem sociālajiem pakalpojumiem, un apmeklēja Ūdens atdzelžošanas staciju, jo arī Viļakas novadā šobrīd tiek īstenoti ūdenssaimniecības projekti.

Kā novadu Daugavas lokos sevi prezentē Krāslavas novads. Sakārtotā, mājīgā Krāslavā ir multikulturāls novads, te dzīvo latvieši, krievi, baltkrievi, poļi un ebreji. Krāslavas novadā ir saskaitīti 146 ezeri, te atrodas arī Latvijā dziļākais ezers – Drīdzis. 2012.gadā Krāslavas novadā realizē 40 projektus. Ceļu infrastruktūrai un satiksmes sakārtošanā ir piesaistīti 7,2 miljoni projektu finansējuma, vēsturiskā centra attīstībai - 1,6 miljoni, izglītībai un kultūrai - 1,6 miljoni. „Ne vienmēr miljonos var novērtēt cilvēka smaidu un viņa piederību savam novadam. Inovatīvākie projekti novadā ir saules kolektoru uzstādīšana un iesaistīšanos tematiskajos ciemos, kur ciema iedzīvotājus iesaista tūristu uzņemšanā, aicinot pastāstīt sava ciema stāstu, piemēram, Indras ciems ir rožu ciems, kur zied rozes, ieauž rozes rakstos. Skaistas ciemā uzzināsiet stāstu par skaisto Izabellu, Muļku ciemā izspēlē teatrālus uzvedumus”, teica Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe. Arī Krāslavas novada dome ir izveidojusi mazo projektu fondu iedzīvotāju idejām. Viss sācies ar Nīderlandes fonda finansējumu, kad trīs gadus iedzīvotājiem bija iespēja iesniegt idejas mazo projektu konkursā un saņemot finansējumu realizēt tās. Lai nodrošinātu pēctecību šādai iespējai, novada dome ir izveidojusi mazo projektu fondu. Kā arī novada dome pašvaldības budžetā ir paredzējusi finansējumu – projektu konkursu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. Krāslavas novadā pastāv divas mazās skolas, kurās mācās tikai 16 skolēni, finansējumu šo skolu uzturēšanai novirza no Krāslavas pilsētas lielajām skolām. Krāslava nebeidza pārsteigt ar daudznacionālo vidusskolu, pirmskolas izglītības iestādi, ieguvām interesantu pieredzi kā daudzās tautībās, papildinot viena otra, dažādo mācību procesu. Liels prieks, ka Krāslavas novada dome ir uzsākusi darbu pie Krāslavas pils rekonstrukcijas, šobrīd ir veikta pils fasādes un jumta rekonstrukcija, ēka ir iekonservēta, lai veiksmes gadījumā, piesaistot projektu finansējumu, tiktu atjaunota pilnībā.

Pārliecinājāmies, ka nenovērtējami ir aktīvi cilvēki lauku pagastos. Ja pagastā dzīvos aktīvi cilvēki, tad notiks arī aktivitātes, ja iedzīvotāji paši neuzņemsies iniciatīvu, tad tā arī visu mūžu nodzīvos kā lāči ziemas miegā. Pozitīvs piemērs ir Krāslavas novada Skaistas pagasts, jo te darbojas Skaistas iedzīvotāju atbalsta centrs, kuru vada bijusī rīdziniece Iveta Leikuma. Rakstot projektus, biedrība ir īstenojusi gan centra izveides projektu, gan rotaļu laukuma iekārtošanu un kā atzina I.Leikuma, tad ir īstenots arī lielais projekts jeb projekts, kura izmaksas ir ap 10000,00 Ls, veikta viena dzīvokļa rekonstrukcija, iekārtojot sociālo pakalpojumu centru.

Interesantas lietas un vietas apskatījām arī Dagdas novadā. Laika posmā no 2010. līdz 2012.gadam Dagdas novada pašvaldība ir īstenojusi 25 projektus, šogad realizēšanā ir 15 projekti. Novadā strādā zivsaimniecības speciālists, jo novads ir bagāts ar ezeriem. Dagdas novadā realizē daudzus interesantus projektus, piemēram, zivsaimniecībai veltītas izstāžu zāles iekārtošana, mežsaimniecībai veltīta izstāšu zāle, sakrālās kultūras objektu vienkāršota rekonstrukcija u.c. Dadgā lielu uzmanību velta jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanai. Pilsētas centrā atrodas jauniešu iniciatīvu centrs, kas dod iespēju jauniešiem gan sportot, gan spēlēt galda spēles, strādāt ar datoru, piedalīties radošās nodarbībās, bet tā kā telpu nepietiek, tad piedaloties Latvijas – Šveices programmā pašvaldībā ir rekonstruēta vēl viena ēka jauniešiem. Liels bija mans pārsteigums, ka jaunā jauniešu centra ēka atrodas lejā pie pilsētas estrādes. Pirms diviem gadiem, apceļojot Latgali, viesojos Dagdā, tad priecājos par sakārtoto Dagdas pilsētas estrādi, pēc tūrisma ceļveža norādēm atradu ceļu uz alu un redzēju pie alas vienu pamestu māju. Viesojoties Dagdā 25.oktobrī, izrādās, ka pamestā ēka ir rekonstruēta, tajā būs iespēja darboties jauniešiem, tur iekārtotas arī istabiņas, kur būs iespējams nakšņot. Ir pagājuši tikai divi gadi un liels prieks, ka Dagdā notiek pozitīvas pārmaiņas. Dagdā ir saglabāta arī vietējā televīzija, tās darbinieki šobrīd strādā pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļā. Dagdas novada domes priekšsēdētājs Viktors Stikuts aicināja turēties kopā tās pašvaldības, kuras nesaņem finansējumu no programmas policentriskai attīstībai, jo tikai sadarbojoties ir iespējama attīstība. Pieredzes apmaiņas vizīte noslēdzās veselības un sociālo pakalpojumu centrā "Dagda", kur iepazināmies ar sociālā sfērā realizētiem projektiem. Lai arī pieredzes apmaiņas brauciens notika tikai divas dienas, apmeklējām ap 20 iestādēm un realizētiem projektiem, redzēto, dzirdēto pārdomāsim vēl ilgi, domājot kā padarīt efektīvāku darbu arī Viļakas novadā.

Liels paldies par pieredzes apmaiņas brauciena organizēšanu un viesmīlīgo uzņemšanu Līvānu novada domes sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītājai Gintai Krauklei, Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājam Zigmāram Ertam, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājai Inārai Dzalbei, Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītājai Gunai Malinovskai un Dagdas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniecei Sandrai Viškurei.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Foto: Vineta Zeltkalne

„100 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu”.

30.10.2012
Kalendārs
« Janvāris 2022 »
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Šodien
Šodien vārda dienas svin:
Strauta, Grieta
Īsās ziņas
No 8.novembra līdz 2020.gada 4.janvārim Viļakas novada muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde "Austrumu robežu sargājot: Ziemeļlatgale" ...
Skolēnu autobusu saraksti 2019./2020.māc.g. Saraksti ...
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ...
Valsts robežsardzes robežapsardzības nodaļu kontaktinformācija ...
Jaunākie video par mūsu novadu no Latgales reģionālās televīzijas. ...