Viļakas novada domes mājas lapa


Sekot mums Facebook Sekot mums Instagram
Vēlies uzdot jautājumu?
Jautājums Viļakas novada domei
Vārds*
E-pasts*
Jautājums*
Noderīgas saites

Invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba „Medņeva” darba cēliens 10 gadu garumā

Šī gada 29. jūnijā Medņevas pagasta Viduču pamatskolas ēdamzālē pulcējās ciemiņi no Alūksnes, Gulbenes, Balvu invalīdu biedrībām, protams arī Invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba „Medņeva” biedri, lai atskatītos uz biedrības 10 darba gadiem, dalītos pieredzē, kopīgi atpūstos.

2002. gadā dibināts Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs „Medņeva”. Cilvēka mūžā 10 gadi ir neliela daļa, bet organizācijas mūžā tie ir raženi un darbiem, notikumiem pilni.

Biedrības dibināšanas iniciators un tās vadītājs bija Imants Kaluga. Sabiedriskā organizācija ir uz labām idejām balstīta, bet tai nav materiālās bāzes, tāpēc lēmums dibināt šo biedrību bija saskaņots ar Medņevas pagasta padomi un Balvu rajona padomi. Tika panākta vienošanās par atbalstu gan ar telpām biedrības darbībai, gan materiālu atbalstu, lai apmeklētu pasākumus, tikšanās, seminārus

Imants Kaluga - cilvēks ratiņkrēslā jeb kā moderni teikt – cilvēks ar īpašām vajadzībām. Ar šo apzīmējumu Imants bija nemierā un daudz reiz teica apmēram tā:

Tāpat kā tu
Es dzīvoju šo dzīvi,
Tāpat kā tev
Man sāpju dzelkšņi dzeļ
Un pāridarījums
Kā nātre iekož sīvi,
Bet liela laime
Zvaigznēm klēpī ceļ.

Dibinot biedrību  tās mērķis bija - Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācija sabiedrībā. Nelaimes skartie cilvēki  norobežojas no sabiedrības, jo daudzās vietās cilvēkiem ar kustību traucējumiem nav piekļuves, nav iekārtotas gājēju ietves un pārejas  cilvēkiem ar redzes traucējumiem un ir daudz citu  trūkumu  vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai.

Sākumā biedrība saucās „Medņevas pagasta un Balvu rajona invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs „Medņeva”

Ļoti aktīvs posms biedrības pastāvēšanā bija no izveidošanas sākuma līdz 2005. gadam;

Šinī periodā, kad biedrībai nebija nekā materiāla, bija tikai liela vēlēšanās darboties, tas arī tika sparīgi darīts. Tika apzināti cilvēki ar kustību traucējumiem Balvu rajonā. Viņi tika uzrunāti, sniedzot informāciju par biedrību, tās mērķiem un plāniem. Jau 2002. gadā tika uzrakstīts projekta pieteikums investīciju programmai, lai varētu aprīkot Viduču skolas  internāta telpas un radīt iespēju  iekļūt visās telpās cilvēkiem ratiņkrēslos, lai varētu  organizēt pasākumus, treniņnometnes, tikšanās. Tas tika atbalstīts un Internāta  mājas apakšstāva telpas tika atremontētas, durvju ailas telpās paplašinātas un pierīkots ārdurvīm panduss. Ar skolu, pagasta padomi tika noslēgta vienošanās par lejas stāva izmantošanu skolas brīvlaikos treniņnometņu organizēšanai Balvu rajona ratiņbasketbola komandai, kura tika nodibināta.

Tad biedrība iegādājās no fiziskas personas ēku un iznomāja zemi no pašvaldības zem šīs ēkas, turpmāk  plānojot, šo ēku kā biroja telpas.  Kad pasākumu kļuva vairāk, arī dalībnieku skaits pieauga, radās doma izīrēt un aprīkot bērnudārza „Pasaciņa” vienu korpusu kā fizioterapijas kabinetu, jo ikvienam cilvēkam ar kustību traucējumiem ļoti nepieciešama fizioterapeita konsultācija, palīdzība.

Kad tas tika izdarīts, tika rakstīts projekta pieteikums Karalienes Juliānas fondam ar mērķi iegādāties fizioterapijas kabineta aprīkojumu.

Projekts tika atbalstīts un drīz vien kabinets bija aprīkots ar profesionālo masiera galdu, dažādu veidu trenažieriem. Kādu laiku Medņevā strādāja profesionāla masiere un sniedza konsultācijas un izpildīja dakteru  ieteiktās masāžas ne tikai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet arī Semenovas ciema un apkārtējo  pagastu iedzīvotājiem.

Realizējot projektos piešķirtos līdzekļus tika labiekārtotas dušas telpas Viduču pamatskolā, kas atrodas pie sporta zāles, izbūvēta piekļuves iespēja skolas  ēkai un skolas ēdamzālei - panduss, sakārtotas  fizioterapijas kabineta telpas, ierīkojot sanitāro mezglu ar piekļuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem, iegādāts veļas automāts sporta apģērbu mazgāšanai, iznomāti  speciālie sporta ratiņi, lai nodrošinātu regulārus treniņus, saremontēta un apgādāta ar mēbelēm biedrības ēka.

Izveidojās sadarbība ar citām invalīdu biedrībām blakus rajonos, Ratiņbasketbola federāciju un Latvijas Parolimpisko komiteju, apmeklēti semināri, kursi par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu visiem, būvojot un nododot ekspluatācijā jaunus objektus.

Realizējot biedrības projektus šo gadu laikā pagasta attīstībā tika piesaistīta nauda apmēram 120 tūkstoši latu, līdzfinansējums tika piešķirts no Medņevas pagasta padomes budžeta un Balvu rajona padomes.

Medņeva bija vieta, kur Latvijas  ratiņbasketbola komanda trenējās pirms parolimpiskajām spēlēm Lisabonā. Komanda piedalījās šais spēlēs, kuru laikā komandas daži dalībnieki tika novērtēti un uzaicināti spēlēt Itālijas un Spānijas valsts ratiņbasketbola komandās, kur viņi to dara arī šobrīd. Tas krasi mainījis šo cilvēku dzīvi.

Biedrības darbība no 2005.gada – 2008. gadam.

Šai laika periodā tika uzsākta aktīva sadarbība ar Igaunijas Valgas pilsētas un Krievijas Pitalovas pilsētas invalīdu biedrībām.

Kopdarbībā ar biedrību Pleskava – Livonija, kuru vadīja Juris Annuškāns no Balvu rajona tika nodibināti sakari ar šīm biedrībām un tika uzrakstīts projekta pieteikums starpvalstu programmā INTERREG, kur vadošā puse bija Latvija, kā projekta  koordinatore strādāja Vineta Zeltkalne. Atbalstītā projekta  realizācija ilga gandrīz 2,5 gadus tika izdarīti ļoti daudzi labi darbi. Igaunijas pusē tika atremontētas biedrības telpas, Krievijas pusē atremontētas un aprīkotas biedrības telpas, bet ISRK „Medņeva” tika sagatavots tehniskais projekts stadiona būvei Semenovas ciemā, lai tas būtu moderni aprīkots,  pieejams arī cilvēkiem ar invaliditāti, treniņnometņu organizēšanai, sacensību rīkošanai republikas un starpvalstu līmenī. Projekta laikā tika rīkotas kultūras, sporta aktivitātes visās projektā iesaistītajās Valstīs. Šai laikā izveidojās ļoti laba sadarbība starp iesaistītajām biedrībām.

Projekta laikā tika uzsāktas sarunas ar Sankt- Pēterburgas invalīdu sporta  federāciju, lai veidotu kopdarbību un aktivizētos kopprojektu apgūšanai 2007. gadā  tika atbalstīts projekts fondā  Iniciatīva kopdarbībā ar firmu FILIPS rūpju bērniem un noorganizēta nometne 30 Balvu rajona  bērniem invalīdiem 1 nedēļas garumā. Pasākums izdevās un atsauksmes bija tikai pozitīvas, jo nometnes laikā bērniem bija iespēja konsultēties arī ar psihoterapeitu, bija iespēja darboties floristikā, ādas materiālu apstrādē, braukt ekskursijā, sportot.

2008. gadā Leader projekta ietvaros tika siltināta biedrības ēka un aprīkota ar mēbelēm un sakārtots ēkas 2. stāvs, lai nākotnē tās būtu telpas, kur varētu strādāt psihoterapeits un sniegt individuālās konsultācijas

2008. gada 19. oktobrī no dzīves aizgāja biedrības vadītājs Imants Kaluga.

Kā orķestris bez diriģenta, tā arī biedrība bez vadītāja nav uz organizētu darbību gatava. Iesāktās aktivitātes un projekti darbojoties biedrības biedriem tika pabeigtas, bet nekas jauns netika uzsākts. Tika intensīvi  domāts par biedrības vadītāja kandidatūru

Un radās kandidāts – Biruta Nagle, saņēma drosmi un uzsāka biedrības vadību.

No 2009. gada biedrība ir veikusi pārreģistrāciju, ļoti aktīvi iesaistījusies  pasākumos, ko organizē Balvu, Gulbenes, Alūksnes invalīdu biedrības, piemēram „Pavār, nāc gaismā”, „Nāc un dari!”, kuras laikā apguva rotaļlietu darināšanas mākslu, pēc tam nododot šos darbus bērnu namiem vai pirmsskolas izglītības iestādēm. Biedrības biedri piedalījās arī Balvu neredzīgo biedrības aktivitātēs ES projektā, kur radošajās darbnīcās apguva ēdienu gatavošanas mākslu, rokdarbus, zīmēšanu, teātra mākslu, ikviens varēja izvēlēties nodarbi  pēc interesēm ISRK „Medņeva” ir noorganizējusi sporta spēles Medņevā vairākkārtīgi, noorganizētas radošas darbnīcas, noorganizētas ekskursijas pa Latvijas skaistākajām vietām. Stāstījums tika papildināts ar foto  no pasākumiem , projektu aktivitātēm.

Pasākumā uzstājās Medņevas etnogrāfiskais ansamblis ar ļoti skanīgām dziesmām, Medņevas vokālais ansamblis „Melodija”.

Gulbenes invalīdu biedrības vīru vokālais ansamblis izpildīja dziesmas par savu dzimto pusi un arī jestrās apdziedāšanas dziesmas, kur kādi „cildinoši” vārdi tika gandrīz ikvienam. Medņevas etnogrāfiskā ansambļa sievām arī vārds nav kabatā jāmeklē, jo apdziedāšanas dziesmas gāja vaļā pilnā sparā, kas izraisīja smieklu jūru.

Nobeigumā Invalīdu sporta un rehabilitācijas Kluba „Medņeva” vadītāja Biruta Nagle pateicās pasākuma sponsoriem, atbalstītājiem, ciemiņiem, pagasta pārvaldei, novada domei, visiem, kuri palīdzējuši gan biedrības darbības veicināšanā, gan pasākuma atbalstīšanā, pasniedzot ekskluzīvas pašdarinātas dāvanas.

Kad bija tapusi pasākuma kopbilde, visi devās uz Viļakas Miera kapiem, lai noliktu ziedus uz Imanta Kaluga kapa. Tad visi kopīgi apmeklēja Viļakas novada muzeju, kur klausījās muzeja vadītājas Maijas Boldānes interesanto stāstījumu par muzeja ēkas vēsturi, par Viļakas pilsētas vēsturi un notikumiem vēstures gaitā. Dažus ciemiņus ļoti ieinteresēja muzeja  vadītājas stāstījums, radās vēlēšanās vēlreiz apciemot Viļaku kopā ar bērniem un mazbērniem.

Tad visi atgriezās Viduču pamatskolā, kur neformālā gaisotnē turpinājās pasākums, ļoti jaukā Andra Maka mūzikas pavadībā. Bija  sarunas, spēles, dejas, dziedāšana, fotografēšanās.

Visām biedrībām vēlējums radīt idejas un realizēt tās dzīvē, nesot pozitīvas pārmaiņas savās dzīvēs un līdzcilvēku dzīvēs. Katram ir dots tik cik viņš var izdarīt, bet tikai darot var uzzināt cik daudz tas ir.

Vija Klegere – ISRK „Medņeva” atbalstītāja

04.07.2012
Kalendārs
« Janvāris 2022 »
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Šodien
Šodien vārda dienas svin:
Spodris, Kārlis
Īsās ziņas
No 8.novembra līdz 2020.gada 4.janvārim Viļakas novada muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde "Austrumu robežu sargājot: Ziemeļlatgale" ...
Skolēnu autobusu saraksti 2019./2020.māc.g. Saraksti ...
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ...
Valsts robežsardzes robežapsardzības nodaļu kontaktinformācija ...
Jaunākie video par mūsu novadu no Latgales reģionālās televīzijas. ...