Viļakas novada domes mājas lapa


Sekot mums Facebook Sekot mums Instagram
Vēlies uzdot jautājumu?
Jautājums Viļakas novada domei
Vārds*
E-pasts*
Jautājums*
Noderīgas saites

Atbalstu biškopībā varēs saņemt pieredzējuši biškopji

Šodien, 7. februārī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību". Jaunie noteikumi aizstās šobrīd spēkā esošos atbalsta piešķiršanas nosacījumus biškopībā. Turpināt lasīt ..

Vēlies uzdot jautājumu?
Jautājums Viļakas novada domei
Vārds*
E-pasts*
Jautājums*


Noderīgas saitesLauksaimniecība

Valsts atbalsts (īsa anotācija par pieejamo atbalstu, kas saistošs ir mūsu novada lauksaimniekiem) Lasīt tālāk..

 

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" organizē sanāksmes  kooperatīva biedriem - 2012 gada 14. maijā  plkst 10:00 LLKC Rēzeknes konsultāciju biroja telpās Dārzu ielā 7a; 2012. gada 14. maijā plkst  14:00 ZARLP  zālē  Ābeļu ielā 2, Gulbenē. Izskatāmais  jautājums – Sējumu apdrošināšana.

 


Lauku atbalsta dienests paziņo, ka atsauc 2012.gada 5.aprīļa laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (Nr.55 (4658)) izsludināto paziņojumu par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu no 2012.gada 7.maija Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”.

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumiem Nr.132 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)””.

Astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada 28.maija līdz 2012.gada 26.jūnijam.

Astotās kārtas pieejamais publiskais finansējums:

  1. aktivitātei, kas saistīta ar kurināmā ražošanu no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem -
    2 000 000 LVL (divi miljoni lati);
  2. pārējām aktivitātēm – 18 000 000 LVL (astoņpadsmit miljoni lati).

Lauku atbalsta Dienests informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumu Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” 5.2. apakšpunktu, projektu iesniegumus sarindo atbilstoši punktu skaitam saskaņā ar projektu atlases kritērijiem, priekšroku publiskā finansējuma saņemšanai dodot projektu iesniegumiem ar lielāku punktu skaitu. Ja pieejamais publiskais finansējums attiecīgajā kārtā ir pietiekams, projektu iesniegumus vērtē saskaņā ar šo noteikumu 5.4. un 5.5.apakšpunkta prasībām, bet nepiešķir tiem atlases kritēriju punktus un projektus nerindo.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei ir viens gads, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027693, 67027684) vai Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, pa pastu, elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).

Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā Kontakti

 


Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai" un Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"".

Projektu iesniegumu pieņemšana 17.kārtai notiks no 2012.gada 28.maija līdz 26.jūnijam.

Projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā projektus var iesniegt tie novadi, kuri nav izmantojuši tiem piešķirto finansējuma apjomu atlikušā finansējuma ietvaros.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027693, 67027684), vai elektroniski.

 


Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai" un Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros".

Projektu iesniegumu pieņemšana 8.kārtai notiks no 2012.gada 28.maija līdz 2012.gada 26.jūnijam.

Astotā kārtā publiskais finansējums LVL 1 023 862 (viens miljons divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit divi lati) pieejams pārstrādes uzņēmumiem, kas pārstrādā II un III kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam.

Astotā kārtā publiskais finansējums LVL 6 037 249 (seši miljoni trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit deviņi lati) pieejams:

1. pārējo lauksaimniecības produktu sektora jauniem pārstrādes uzņēmumiem, ja projektu īsteno Latgales plānošanas reģionā;

2. gaļas, piena, graudu, augļu un dārzeņu sektora pārstrādes uzņēmumiem, kā arī pārējo lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumiem.

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Projektiem, kuru ietvaros tiek atbalstītas tikai jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, projektu īstenošana ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027693, 67027684) vai Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā www.lad.gov.lv).

 


Saulainajās dienās bites strādāja ļoti čakli, ļoti daudz bitītes nesa putekšņus, bitenieki jau sāka uztraukties, ka bišu mammai kārēs pietrūks vietas kur novietot dējumus. LLKC Balvu nodaļa rīko izglītojošu semināru 2012. gada 8. maijā plkst. 10:00  Balvos Brīvības ielā 46a  ZARLP Balvu sektora zālē,  9. maijā plkst 9:00 izbrauksim uz Jaunspieķu bišu dravu Cesvaines novadā, seminārā  izskatāmo jautājumu klāsts plašs  akcentējot uzmanību uz iegūstāmās produkcijas ražošanu – medu, propolisu, putekšņiem, vasku; bišu slimību, kaitēkļu ierobežošana u.c. Aicināti pieteikties visi interesenti pa telefonu 29103683. Seminārs bezmaksas.

 


Lauku Atbalsta dienests ir izsludinājis ES atklātu projektu iesniegumu konkursu pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot  ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”. Turpināt lasīt


Aktīvi meklē darbinieku lauksaimniecībā? Ievieto vakanci Farming.lv
Portāls aktīviem lauksaimniekiem Farming.lv piedāvā ikvienam iespēju ar portāla starpniecību meklēt un atrast darbiniekus lauksaimniecībā un ar to saistītās nozarēs – mežsaimniecībā, pārtikas rūpniecībā, tirdzniecībā u.c. Turpināt lasīt


Plāno pārdalīt finansējumu zivsaimniecības atbalsta pasākumiem.
Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi Informatīvo ziņojumu par Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam īstenošanu, ko šodien, 10.aprīlī, apstiprināja valdība. Turpināt lasīt


Grozītas labturības prasības kažokzvēriem.
Šodien, 10.aprīlī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.715 "Labturības prasības kažokzvēru turēšanai". Turpināt lasīt


Suņus LDC šogad reģistrēs bez maksas.
Šodien, 10.aprīlī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.156 „Noteikumi par Valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”. Turpināt lasīt


Lauku atbalsta dienests uzsāk iesniegumu pieņemšanu dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa.
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šī gada 10.aprīļa līdz 1.jūnijam notiek iesniegumu pieņemšana dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Turpināt lasīt


Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde informē, ka no 2012.gada 17.aprīļa līdz 23.aprīlim Balvos, Brīvības ielā 46 a lauksaimniecības pārvaldes telpās notiks "Platību maksājumu 2012" iesniegumu veidlapu, lauku bloku karšu un informatīvā materiāla  izdale. Pie materiālu saņemšanas nepieciešams uzrādīt LAD klientu reģistrācijas numuru.


Jau vairāk nekā astoņdesmit gadus katru pavasari Latviju pārņem Meža dienas, kad tiek talkots, stādīti koki, labiekārtotas un radītas jaunas atpūtas vietas mežā, pie skolām, sabiedriskajām ēkām, namu pagalmos, kā arī apgūtas jaunas prasmes un zināšanas. Turpināt lasīt..


Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.764 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"", ko šodien, 3.aprīlī, pieņēma valdība. Turpionāt lasīt...

 


Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi "Informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto obligāto dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības un apkarošanas īstenošanu 2012.gadā", ko šodien, 3.aprīlī, akceptēja valdība. Turpināt lasīt..


Šodien, 3. aprīlī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2009. gada 8. decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām". Turpināt lasīt...


Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2004. gada 30. marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei". Turpināt lasīt


Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr.1230 "Noteikumi par informācijas apkopošanu un statistikas veidošanu veterināro zāļu aprites jomā". Turpināt lasīt..


Šodien laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēti grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)""

Noteikumi stāsies spēkā 2012. gada 30. martā.

http://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=245951&laidiens_id=11160


Gaidāmas izmaiņas uzņēmumu radīšanas un attīstības atbalsta nosacījumos. Turpināt lasīt


Nosaka papildu prasības uz hektāru, par kuru lauksaimniekiem piešķir dīzeļdegvielu saimnieciskajā gadā. Turpināt lasīt


Lauksaimnieku novadu sanāksmēs  ir izskanējuši daudz jautājumi par bioloģisko saimniekošanu, kas liecina, ka mūsu zemniekiem šie jautājumi interesē. LLKC Balvu nodaļa  rīko informatīvu semināru  2012. gada  29. martā plkst 10:00 Balvos Brīvības ielā 46a ZARLP Balvu sektora zālē  par bioloģisko saimniekošanu. Informāciju sniegs Juris Grīnfelds "Vides kvalitāte" sertifikācijas institūcijas  bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas sertifikācijas programmas vadītājs, Vija Rāka "Sertifikācijas un testēšanas centrs" bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas galvenā eksperte.


Lauku atbalsta dienests informē par iespējām iepazīties ar piedāvātajiem e-pakalpojumiem. Turpināt lasīt (doc).


Jūsu biznesa straujai izaugsmei! BS semināru cikls - šeti. Pieteikuma anketa (doc)


Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības centrs (LUAC) turpina programmu vietējo ražošanas uzņēmumu attīstības veicināšanai – "Latvijas Zelts". Līdz 10. martam aizpildītu pieteikuma  formu jāsūta uz e-pastu info@latvijaszelts.lv. Turpināt lasīt..


Lauku atbalsta dienests informē par pieteikšanās termiņu valsts atbalsta pasākumā kredīta procentu daļējai dzēšanai. Lasīt tālāk..


19. un 20. aprīlī Rīgā, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "Bior" notiks dzīvnieku labturībai veltīts starptautisks seminārs. Seminārā  piedalīsies veterinārārsti no Baltijas valstīm, Skandināvijas valstīm, Polijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Moldovas un Bulgārijas. Lasīt tālāk..


Ko darīt, ja īpašumā saimnieko bebri? Lasīt tālāk ..


Vienojas par bezakcīzes DD piešķirsanu lauksaimniekiem no 01.06.12 lidz 30.06.13 Lasīt tālāk ..


Par uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu laukos

Latvijas Lauku konsultāciju un Izglītības Centra Balvu nodaļa rīko seminārus novados "Par uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu laukos". Apskatāmie jautājumi – Gaļas šķirnes un gaļas šķirnes liellopu krustojumu raksturojums, ēdināšanas īpatnības, piemērotība vietējiem apstākļiem, aktualitātes nodokļu likumdošanā, par Valsts Augu Aizsardzības dienesta aktualitātēm, dārzeņu šķirņu raksturojums, to piemērotība vietējiem apstākļiem, par minerālmēslu un kultūraugu sēklas materiāla iegādes iespējām. Semināri notiks:
1. Viļakas novada Domes zālē  2012 . gada 21. februārī plkst 10:00,
2. Rugāju novada Lazdukalna pagasta Saietu namā 2012. gada 24. februārī plkst 10:00,
3. Baltinavas novada Domes mazajā zālē 2012. gada 27. februārī plkst 10:00
4. Balvu novadā, Balvos, Brīvības ielā 46a, ZARLP Balvu sektora zālē 2012. gada  29.februārī plkst 10:00.
Semināru izskatāmie jautājumi var tikt papildināti. Lektori  H.Leišavniece, S.Gailāne, A.Kalāne, B.Venere.  Uz semināru tiek aicināti visi interesenti, notiks  dārzeņu dažādu kultūraugu šķirņu sēklu  prezentācija.


Nosaka meža apsaimniekošanas prasības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē

Šodien, 7. februārī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Noteikumi par meža apsaimniekošanu iežogotā meža platībā, kas izveidota dzīvnieku turēšanai nebrīvē". Jauno noteikumu mērķis ir iežogotajās meža platībās dzīvnieku turēšanai nebrīvē saglabāt meža ekosistēmu, nosakot atšķirīgas meža apsaimniekošanas prasības un nodrošināt meža apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Turpināt lasīt


Atbalstu biškopībā varēs saņemt pieredzējuši biškopji

Šodien, 7. februārī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību". Jaunie noteikumi aizstās šobrīd spēkā esošos atbalsta piešķiršanas nosacījumus biškopībā. Turpināt lasīt ..

15.06.2012
Kalendārs
« Oktobris 2021 »
POTCPSSv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Šodien
Šodien vārda dienas svin:
Daiga, Dinija
Īsās ziņas
No 8.novembra līdz 2020.gada 4.janvārim Viļakas novada muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde "Austrumu robežu sargājot: Ziemeļlatgale" ...
Skolēnu autobusu saraksti 2019./2020.māc.g. Saraksti ...
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ...
Valsts robežsardzes robežapsardzības nodaļu kontaktinformācija ...
Jaunākie video par mūsu novadu no Latgales reģionālās televīzijas. ...