Viļakas novada domes mājas lapa


Sekot mums Facebook Sekot mums Instagram
Vēlies uzdot jautājumu?
Jautājums Viļakas novada domei
Vārds*
E-pasts*
Jautājums*
Noderīgas saites

VI Latvijas mazākumtautību forums Rīgā 2018

Forums bija veltīts Latvijas simtgadei, un to organizēja Kultūras ministrija sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju, konsultējoties ar Valsts prezidenta mazākumtautību konsultatīvās padomes un Kultūras ministrijas Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvās komitejas locekļiem.

Foruma mērķi bija apzināt mazākumtautību ieguldījumu Latvijas veidošanā pēdējo 100 gadu posmā, izceļot labo praksi mazākumtautību integrācijas jomā, vienlaikus saglabājot, attīstot un popularizējot dažādību Latvijas kultūrtelpā. Tāpat iezīmēt nākotnes redzējumu par saliedētu sabiedrību, kā arī mazākumtautību lomu.

Pilsoniskās sabiedrības attīstībā un akcentēt paaudžu maiņu un jauniešu līdzdalību, atbalstot jauniešu radošas iniciatīvas.

Šis pasākums bija lieliska iespēja ikvienam izteikt savu redzējumu par vairākiem aktuāliem jautājumiem –līdzdalību, paaudžu mijiedarbību, kultūras mantojumu, jauniešu iesaistīšanos, starpkultūru dialogā un vienojošu informatīvo telpu, kā arī apspriest tos izaicinājumus, kuriem būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Forumu atklāja Naujenes mūzikas un mākslas skolas orķestris. Forumā ievadrunu teica kultūras ministre Dace Melnbārde, uzsverot kultūras vēstnieku lomu Latvijā un tiem 87 realizētajiem  projektiem ( varam būt lepni , ka 4 no tiem ir Žīguru vecmāmiņu klubam „ Omītes”) mazākumtautībām un 102 starpkultūru dialogā. Tad sekoja emocionāla rakstnieces Marinas Kostoņeckas ievadruna, viņas atmiņas par rakstu vēstījumu Latvijas prezidentam 1993. „Šis biķeris man neies secen” Par to labvēlību, ko apveltīja otras tautas cilvēki, kad atjaunojās Latvijas valsts un pie Brīvības pieminekļa 1990.gada 16. martā pulksten 02.00 naktī tika noliktas 7 hiacintes varavīksnes krāsās no Maskavas, tādējādi izsakot savu atbalstu Baltijas tautām. Savas uzrunas noslēgumā cienījamā rakstniece nolasīja Alberta Einšteina vēstuli savai meitai .Vēstules izskaņā sekoja pravietiski vārdi „Naidu nevar uzvarēt ar naidu, naidu nevar uzvarēt ar atriebību, naidu var uzvarēt ar mīlestību”. Rakstniece aicināja ieklausīties šajos vārdos, jo mīlestība ir kā bumba, kura var uzliesmot. Tālāk sekoja Kantar TNS vecākās klientu vadītājas pētījuma „Vērtības saliedētā sabiedrībā” datu avota īss apskats, kur secinājums viens: Latvija ir mājas katram no mums ar kopīgu svētku svinēšanu un cieņu un sapratni.

Foruma pirmajā dienā (22.11.2018.) bija paredzētas aktīvas diskusijas piecās darba grupās par šādām tēmām:

1.Līdzdalība

Moderatore Rasma Pīpiķe ,kustības RA.DU aizsācēja un biedrības “Latvijas Pilsoniskā Alianse” dibinātāja.

Diskusijas jautājumi-mazākumtautību pārstāvju īpaši,jauniešu, iesaistīšanās nevalstisko organizāciju darbībā un citās pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs; mazākumtautību nevalstisko organizāciju darbības kapacitāte, tās uzlabošanas iespējas un izaicinājumi; mazākumtautību nevalstisko organizāciju sadarbība ar pašvaldību un valsts pārvaldes iestādēm, kā arī to

līdzdalība integrācijas politikas izstrādē un īstenošanā.

2.Kultūras mantojums un identitāte. Moderatore Agnese Rupenheite. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras mantojuma politikas daļas vadītājas vietniece. Diskusijas jautājumi: mazākumtautību kultūras mantojuma un identitātes saglabāšanas iespējas. Līdzības un atšķirības kultūras identitātes skaidrojumā pamatnācijas un mazākumtautību pārstāvju grupās, kā arī mazākum- tautību kultūras mantojuma starppaaudžu nodošanas iespējas un

izaicinājumi. Šajā grupā piedalījās arī Žīguru kultūras nama krievu dziesmu ansambļa “ Ivuški “ dalībnieces Ludmila Kozlovska un Alla Rēdmane. Taujātas- kā Jums patika Forums? Ludmila saka- “Man patika, ka mūsu tematiskajā grupā ar savām domām dalījās ne tikai latvieši, bet arī krievi, ukraiņi, poļi, vācieši utt, kopīgi izstrādājot priekšlikumus valdībai par savas tautības kultūras mantojuma saglabāšanu. Abas šīs dienas valdīja ļoti draudzīga atmosfēra”. Toties Alla ir ļoti priecīga, ka pabijusi šāda veida pasākumā, pēc kura ir izdarījusi vienu secinājumu –“vajag cienīt un saprast vienam otru, tad pārējais viss būs kārtībā.”

3.Jaunieši un paaudžu mijiedarbība moderatore Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja.

Diskusijas jautājumi -Mazākumtautību jauniešu līdzdarbība sabiedrības attīstības procesos Latvijā un Eiropā; mobilitātes un migrācijas aspekti, to saistība ar jauniešu vīziju par savu nākotni Latvijā.

4.Starpkultūru dialogs. Šīs tematiskās grupas moderatore Inese Šubēvica, biedrības “ Jaunatnes līderu koalīcija” valdes priekššēdētāja. Šajā grupā, kura skaitliski bija viena no lielākajām, piedalījāmies mēs- “Zīguru vecmāmiņu kluba “Omītes” valdes priekššēdētāja –Valentīna Kaļāne un VK “Omītes” valdes locekle Zoja Biuka. Tika izskatī sekojoši diskusijas jautājumi:mazākumtautību un latviešu savstarpējā sadarbība, savstarpējo dialogu veicinoši un apgrūtinoši faktori dažādās dzīves jomās; sadzīvē, darbā, atpūtā, u.c.; Kā arī starpkultūru dialogs kā priekšnosacījums saliedētās sabiedrības veidošanai. Īsu situācijas pētniecisko raksturojumu par starpkultūru dialogu kā priekšnosacījumu saliedētas sabiedrības veidošanai,mazākumtautību un latviešu savstarpējā sadarbībā sniedza Liesma Ose, Dr.Phil.,eksperte   starpkultūru dialoga jomā. Starpkultūru dialoga idejas pamatā ir atziņas,  ka pasaulē , kurā mēs dzīvojam pasaules uzskatu,vērtību atšķirības nav vien ikdienas situāciju pieredze, tās ietekmē noteikts, kultūras fons, kurā cilvēki ir uzauguši un kurā dzīvo. Dialogs starp kultūrām sākas ar vēlmi uzzināt un izprast šos dažados pasaules uzskatus, viedokļus  un vērtības, kā arī macīties no tiem, kas uz pasauli raugās savādāk nekā mēs.Dialogs ir atvērta un savstarpēji bagātinoša komunikācija, kuras laikā mēs ar cieņu viens pret otra viedokli apmaināmies idejām un skaidrojam viens otram atšķirīgos domāšanas un pasaules izpratnes procesus. Šī komunikācija potenciāli bagātina katru tās dalībnieku ,dod iespēju labāk iepazīt sevi. Tā motivē, apzināties robežas, kuras izmantojam sevis un citu definēšanai, pat apšaubīt vienu otru no tām un kāpt pāri.

Labās prakses piemēru un mūsu darba grupas apkopotos rezultātus otrajā dienā Prezidenta pilī prezentēja Lauma Celma, biedrības “Sadarbības platforma” vadītāja.

5.Vienojoša informatīvā telpa, moderatore Solvita-Denisa-Liepniece,Vidzemes Augstskolas docente un Baltijas Mediju izcilības centra konsultante mediju pratības jautājumos. Šeit tika izskatīti sekojoši jautājumi: informatīvās telpas dažādība –apdraudējums drošībai vai demokrātiskas sabiedrības iezīme;informācijas pieejamība par Latvijas aktualitātēm dažādām auditorijām; informācijas pieejamība par mazākumtautību darbību, kultūru un aktuālajiem jautājumiem Latvijas medijos.

Visas Darba grupas vadīja speciāli pieaicināti profesionāli moderatori. Katras darba grupas darbības sākumā tika prezentēts labās prakses piemērs un sniegta īsa statistiskā informācija, lai raksturotu situāciju konkrētajā jomā.

Darba grupu diskusiju rezultātus apkopoja un prezentēja kāds no katras grupas. Secinājumi-nepieciešams veicināt informācijas pieejamību par mazākumtautību darbību, kultūru un aktuālajiem jautājumiem Latvijas medijos. Mūsu darba grupa, kurā strādājām mēs ar Zoju izstrādāja sekojošus priekšlikumus-1.Normatīvajos aktos rosināt jēdzienu “mazākumtautības” aizstāt ar ”Latvijas tautas”, tā mazinot šķelšanos. 2.Turpināt organizēt un pārveidot Latvijas tautu plašus, kopīgus kultūras pasākumus, starpkultūru izglītības aktivitātes, tā savstarpēji bagātinot Latvijas kultūrtelpu un sekmējot saliedētas sabiedrības (piln)veidošanu. 3.priekšlikums Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektā par valsts pimsskolas izglītības paraugiem III nodaļas 5.punktā iekļaut vērtību sarakstā VIENLĪDZĪBA (dzīvība,cilvēka cieņa, brīvība, ģimene,darbs, daba, latviešu valoda un Latvijas valsts). 4.priekšlikums.Izglītības programmās iekļaut “Kultūras mantojuma mācību” Pirmsskolas izglītības iestādēs iepazīstināt ar Latvijas tautu kultūrām. 5. priekšlikums. Saeimai apstiprināt grozījumus tuvāko 4 gadu laikā “Pilsonības likumā” –visiem Latvijā jaundzimušajiem piešķirt pilsonību (rakstot iesniegumu tikai tad, ja to nevēlas)-likvidēt nepilsoņa statusu, nosakot iespēju izvēlēties Latvijas pilsonību, norādot pamatojumu. 6priekšlikums. Nacionālajā attīstības plānā iekļaut mērķi “Saliedēta sabiedrība” ,-tiešās pieejamības latviešu valodas kursus;- vienotas platformas izveidi kultūrizglītības iniciatīvām;-izvērstu agrīno daudzvalodību;-medijos nodrošināta paralēla informācija latviešu, krievu un angļu valodās, īpašu uzmanību pievēršot dažādu tautu kultūru atspoguļojumam un valstiskās nozīmes tekstu skaidrojumam. un 7. priekšlikums Valdības politikas līmenī pārtraukt cīņu “pret”, tā vietā veicinot attīstību “par” (valodu, kultūru, cieņu, saliedētību u.c.)

Savu prezentāciju Lauma Celma nobeidza ar vārdiem: “Ja Mēs darām to, kam patiešām ticam, mums nevar neizdoties, bet ar vienu noteikumu-Ir Jādara! Paldies (tālāk sekoja skaļi aplausi, bet mani pārņēma kluss lepnums par to, ka arī mēs “Omītes”  bijām starp tiem, kuri veidoja šos priekšlikumus, kurus tik dedzīgi atbalstīja auditorija).

Foruma otrajā dienā (23.11.2018.) visiem dalībniekiem bija iespēja viesoties pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa Rīgas pilī, kurā tika prezentēti darba grupas rezultāti (par to, ko paveica mūsu darba grupa es detalizēti jau uzrakstīju) , kā arī ziņojumi par Latvijas mazākumtautībām 20.gadsimtā un to lomu valstiskuma veidošanā un stiprināšanā, un iesaistīšanās iespējām.  Protams, foruma laikā bija ieplānota  arī aizraujoša kultūras programma, mūzikas priekšnesumi un noslēgumā Tautas deju kolektīva “Zelta sietiņš” koncertuzvedums un mazākumtautību nacionālās virtuves degustācija.

Gribu pateikt lielu paldies Oskaram Zuģickim Dienvidlatgales NVO centra vadītājam par šo iespēju būt klāt tik valstiski nozīmīgā pasākumā.

Žīguru vecmāmiņu kluba “Omītes” valdes priekšsēdētāja Valentīna Kaļāne

Foto no www.president.lv foto galerijas

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.2018
Kalendārs
« Septembris 2021 »
POTCPSSv
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Šodien
Šodien vārda dienas svin:
Matīss, Modris, Mariss
Īsās ziņas
No 8.novembra līdz 2020.gada 4.janvārim Viļakas novada muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde "Austrumu robežu sargājot: Ziemeļlatgale" ...
Skolēnu autobusu saraksti 2019./2020.māc.g. Saraksti ...
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ...
Valsts robežsardzes robežapsardzības nodaļu kontaktinformācija ...
Jaunākie video par mūsu novadu no Latgales reģionālās televīzijas. ...