Viļakas novada domes mājas lapa

Tik daudz bārnu Upītie sen nabeja bejs

18. janvārī jau trešo gadu Upītē svinējām Ontona dīnas ļustes. Šogad ļustes bija īpašākas, jo novembrī Upītes pamatskola sadarbībā ar Nemateriālās kultūras mantojuma centru “Upīte” izsludināja radošo darbu konkursu, veltītu novadniekam Ontonam Slišānam. Bērni no visām Ziemeļlatgales skolām varēja piedalīties zīmējumu konkursā, kurā bija jāzīmē ilustrācija savam mīļākajam Ontona Slišāna dzejolim un radošo darbu konkursā ar tēmu “Asmu lapnys, ka asu Latgalīts”. Kopā iesniedza 21 radošo darbu un 75 zīmējumus. Konkursa uzvarētāji tika apbalvoti pasākuma laikā.

Upītē šajā dienā sabrauca tik daudz bērnu, cik sen nebija bijis. Sākumā apskatījuši darbu izstādi skolas zālē un noklausījušies mazu, bet jauku koncertu, devāmies laukā, kur sākām ļustes. Sākumā mazākie zīmēja sniega zīmējumus, drošākie spēlēja sniega futbolu un deķu volejbolu. Tālāk devāmies uz parku “Ontona Slišāna duorzs”, kur sagaidīja dažādi pārbaudījumi, bija pēdu pa pēdai jāiet pa zvaigznīšu stidziņu, jālec sniega maisos, jāpārvar sniega kupena ar lielajām slēpēm un tad jau sagaidīja cisu maisi, ar ko šļūkt no kalna. Iztrakojušies un izskrējušies devāmies pie ugunskura iedzert karstu tēju un saņemt diplomus un dāvanas.

Paldies Upītes pamatskolas skolotājiem, Upītes bibliotēkas vadītājai un visu skolu skolotājiem un bērniem par ieguldīto darbu un jauki pavadīto dienu. Paldies bērniem, kas zīmēja, rakstīja un ļustējās, un pēc pasākuma apvaicājās: “Vai nākamgad būs vēl šāds pasākums, ja būs, - noteikti brauksim”.

Konkursa darbus var apskatīt Upītes bibliotēkas telpās no otrdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 – 15:00.

 

NKMC “Upīte” direktors Andris Slišāns


Konkursa uzvarētāju sarakts:

Radūšīs dorbs “Asmu lapns, ka asu Latgalīts”

N.P.K.

Bārna Vuords Uzvuords

Škuluotojs

Škola

Nūviertejums

1.-.4.klase

1.

Madara Kļaviņa

Sandra Bukša

Upītes pamatskola

1.vieta

2.

Ardis Vizulis

Dina Krakope

Upītes pamatskola

1.vieta

3.

Oļegs Putniņš

Iveta Logina

Upītes pamatskola

2.vieta

4.

Māra Circene

Iveta Logina

Upītes pamatskola

3.vieta

5. – 7.klase

1.

Mareks Supe

Dina Krakope

Upītes pamatskola

1.vieta

2.

Reneta Krakope

Aina Rakstiņa

Tilžas vidusskola

2.vieta

3.

Viktorija Supe

Aina Cibule

Rekavas vidusskola

3.vieta

4.

Amanda Buklovska

Aina Cibule

Rekavas vidusskola

3.vieta

5.

Marks Ločmelis

Aina Cibule

Rekavas vidusskola

3.vieta

6.

Sabīne Kupča

Aina Rakstiņa

Tilžas vidusskola

atzinība

8. – 12.klase

1.

Elīna Smoļaka

Inga Garā

Rugāju vidusskola

1.vieta

2.

Kate Slišāne

Sandra Bukša

Upītes pamatskola

2.vieta

3.

Marija Ždanoviča

Iveta Socka -Puisāne

Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāle

3.vieta

4.

Kristīna Anna Koniševa

Aina Cibule

Rekavas vidusskola

atzinība

5.

Inta Vizule

Sandra Bukša

Upītes pamatskola

atzinība

6.

Patrīcija Ločmele

Aigars Keišs

Briežuciema pamatskola

atzinība

7.

Linna Šakina

Aina Cibule

Rekavas vidusskola

atzinība

8.

Jurģis Milaknis

Aina Cibule

Rekavas vidusskola

atzinība

9.

Evelīna Ločmele

Aina Cibule

Rekavas vidusskola

atzinība

10.

Diana Adamova

Sandra Bukša

Upītes pamatskola

pateicība

11.

Armands Kļanskis

Sandra Bukša

Upītes pamatskola

pateicība

 

Zeimejumu konkurss, ilustrācija mīļākajam Ontona Slišāna dzejolim

N.P.K.

Bārna Vuords Uzvuords

Škuluotojs

Škola

Nūviertejums

4-6 godi

1.

Laine Mežale

Sandra Bukša

Baltinavas mūzikas un mākslas skola

1.vieta

2.

Rihards Kokorevičs

Skaidrīte Keiša

Baltinavas vsk.5-6gad.bērnu pirmsskolas izglītības grupa

2.vieta

3.

Helēna Slišāne

Ligita Spridzāne

Upītes pmsk. 5-6gad. bērnu pirmsskolas izglītības grupa

3.vieta

4.

Adriana Goroščaka

Evita Kozule

Rēzeknes katoļu pirmsskolas izglītības iestāde

3.vieta

5.

Miķelis Slišāns

Ligita Spridzāne

Upītes pmsk. 5-6gad. Bērnu pirmsskolasizglītības grupa

atzinība

6.

Kristaps Ločmelis

Skaidrīte Keiša

Baltinavas vsk.5-6gad.bērnu pirmsskola izglītības grupa

atzinība

7.

Evelīna Leitena

Tatjana Aleksejeva

Viļakas PII “Namiņš”

atzinība

8.

Laine Mežale

Sandra Bukša

Upītes pamatskola

atzinība

9.

Helēna Slišāne

Sandra Bukša

Upītes pamatskola

atzinība

10.

Jēkabs Slišāns

Sandra Bukša

Upītes pamatskola

atzinība

11.

Vanesa Šveida

Skaidrīte Keiša

Baltinavas vsk.5-6gad.bērnu pirmsskolas izglītības grupa

atzinība

12.

Janeks Supe

Sandra Bukša

Daina Slišāne

Upītes pmsk. 5-6gad. bērnu pirmsskolas izglītības grupa

pateicība

13.

Radislavs Briška

Tatjana Aleksejeva

Viļakas PII “Namiņš”

pateicība

7-8 godi

1.

Madara Kļaviņa

Sandra Bukša

Baltinavas MMS

1.vieta

2.

Madara Kļaviņa

Sandra Bukša

Upītes pmsk

1.vieta

3.

Rolands Spridzāns

Daina Pužule

Rekavas vsk.

2.vieta

4.

Megija Stella Voiciša

Aigars Keišs

Briežuciema pmsk.

3.vieta

5.

Katrīna Jaudzema

Daina Pužule

Rekavas vsk.

Atzinība

6.

Ronalds Keišs

Daina Pužule

Rekavas vsk.

Atzinība

7.

Margarita Husāre

Daina Pužule

Rekavas vsk.

Atzinība

8.

Samanta Supjeva

Daina Pužule

Rekavas vsk.

Atzinība

9.

Amanda Husāre

Daina Pužule

Rekavas vsk.

Atzinība

10.

Deivids Kuļšs

Daina Pužule

Rekavas vsk.

Atzinība

11.

Gita Sproģe

Aigars Keišs

Briežuciema pmsk.

Atzinība

12.

Kristers Slišāns

Daina Pužule

Rekavas vsk.

Pateicība

13.

Anna Maksimova

Daina Pužule

Rekavas vsk.

Pateicība

14.

Džeisons Kokorevičs

Līga Kaļāne Kokareviča

Viļakas pmsk.

Pateicība

15.

Elīna Skutele

Aigars Keišs

Briežuciema pmsk.

Pateicība

16.

Jānis Sproģis

Aigars Keišs

Briežuciema pmsk.

Pateicība

17.

Reinis Mičs

Daina Pužule

Rekavas vsk.

pateicība

9-12 godi

1.

Māra Circene

Sandra Bukša

Baltinavas MMS

1.vieta

2.

Liene Kaša

Iveta Gabrāne

Baltinavas MMS

2.vieta

3.

Alīna Kalacka

Aina Cibule

Rekavas vsk.

3.vieta

4.

Ratha Šaškova

Sandra Bukša

Upītes pmsk.

3.vieta

5.

Evana Ločmele

Iveta Gabrāne

Baltinavas MMS

3.vieta

6.

Anda Anete Briede

Iveta Socka- Puisāne

Bērzpils vsk. Krišjāņu filiāle

Atzinība

7.

Māra Circene

Sandra Bukša

Upītes pmsk.

Atzinība

8.

Mārtiņš Slišāns

Daina Pužule

Rekavas vsk.

Atzinība

9.

Elīza Boroduška

Natālija Garā

Rugāju novada vsk.

Atzinība

10.

Dagnija Antonova

Rudīte Laganovska

Baltinavas vsk.

Pateicība

11.

Annija Antonova

Rudīte Laganovska

Baltinavas vsk.

Pateicība

12.

Intars Kļanskis

Rudīte Laganovska

Baltinavas vsk.

Pateicība

13.

Rihards Cīrulis

Rudīte Laganovska

Baltinavas vsk.

Pateicība

14.

Anna Mītke

Rudīte Laganovska

Baltinavas vsk.

Pateicība

15.

Amanda Buklovska

Aina Cibule

Rekavas vsk.

Pateicība

16.

Loreta Kamzola

Daina Pužule

Rekavas vsk.

Pateicība

17.

Aleksandra Buklovska

Daina Pužule

Rekavas vsk.

Pateicība

18.

Gunārs Sproģis

Aigars Keišs

Briežuciema pmsk.

Pateicība

19.

Daniela Prokofjeva

Žanna Ivanova

Balvu psk.

Pateicība

13-15 godi

1.

Rēzija Puško

Natālija Garā

Rugāju novada vsk.

1.vieta

2.

Alise Kokoreviča

Iveta Gabrāne

Baltinavas MMS

2.vieta

3.

Kate Slišāne

Sandra Bukša

Upītes pmsk.

3.vieta

4.

Aleta Boldāne

Iveta Gabrāne

Baltinavas MMS

3.vieta

5.

Domeniks Slišāns

Sandra Bukša

Upītes pmsk.

Atzinība

6.

Domeniks Slišāns

Sandra Bukša

Upītes pmsk.

Atzinība

7.

Daira Circene

Sandra Bukša

Upītes pmsk.

Atzinība

8.

Daira Circene

Sandra Bukša

Baltinavas MMS

Atzinība

9.

Agnese Razminoviča

Sandra Bukša

Upītes pmsk.

Atzinība

10.

Ilvija Nagle

Iveta Socka -Puisāne

Bērzpils vsk.  Krišjāņa pmsk.

Atzinība

11.

Laine Kupča

Aina Rakstiņa

Tilžas vsk.

Atzinība

12.

Aivita Žogota

Natālija Garā

Rugāju novada vsk.

Atzinība

13.

Madara Circene

Iveta Gabrāne

Baltinavas MMS

Atzinība

14.

Reneta Krakope

Aina Rakstiņa

Tilžas vsk.

Atzinība

15.

Dārta Stivriņa

Natālija Garā

Rugāju novada vsk.

Pateicība

16.

Rolands Slišāns

Sandra Bukša

Upītes pmsk.

Pateicība

17.

Madara Pugača

Aina Rakstiņa

Tilžas vsk.

Pateicība

18.

Marta Rudzāte

Aina Rakstiņa

Tilžas vsk.

Pateicība

19.

Nika Oļipova

Iveta Gabrāne

Baltinavas MMS

Pateicība

20.

Anna Daņilova

Sandra Bukša

Upītes pmsk.

Pateicība

21.

Inta Vizule

Sandra Bukša

Upītes pmsk.

Pateicība

16-19 godi

1.

Alise Lazorenko

Aina Rakstiņa

Tilžas vsk.

1.vieta

2.

Madara Laupace

Aina Rakstiņa

Tilžas vsk.

2.vieta

3.

Amanda Kočāne

Natālija Garā

Rugāju novada vsk.

2.vieta

4.

Madara Janiša

Natālija Garā

Rugāju novada vsk.

3.vieta

5.

Solvita Boldāne

Aina Rakstiņa

Tilžas vsk.

Atzinība

 

31.01.2017
Kalendārs
« Janvāris 2022 »
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Šodien
Šodien vārda dienas svin:
Tenis, Dravis
Īsās ziņas
No 8.novembra līdz 2020.gada 4.janvārim Viļakas novada muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde "Austrumu robežu sargājot: Ziemeļlatgale" ...
Skolēnu autobusu saraksti 2019./2020.māc.g. Saraksti ...
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ...
Valsts robežsardzes robežapsardzības nodaļu kontaktinformācija ...
Jaunākie video par mūsu novadu no Latgales reģionālās televīzijas. ...