Viļakas novada domes mājas lapa

Pasākumi Žīguru pamatskolā maijā

Nevaicā, ko tava dzimtene var izdarīt tevis labā, – pavaicā, ko tu vari izdarīt savas dzimtenes labā. /Džons Ficdžeralds Kenedijs/

Latvijas valsts simtgades svinību ieskaņā Latvijas valsts simtgades birojs (Kultūras ministrija) aicināja rīkot Baltā galdauta svētkus par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai – vienai no būtiskākajām pieturzīmēm Latvijas simts gados. Baltā galdauta svētku mērķis ir iedibināt un stiprināt tradīciju 4. maijā cilvēkiem pulcēties pie viena galda, baudīt sanesto cienastu, kopīgi sarunāties, tā radot svētku sajūtu.

Mēs, Žīguru pamatskolas saime, šo ideju atbalstījām, un viss skolas kolektīvs – skolēni, skolotāji, tehniskais personāls - pulcējāmies pie viena gara svētku galda, kuru kā vienojošs elements rotāja balts galdauts, uz tā “ziedēja” pavasara krāšņākās puķes – narcises, ietērptas Latvijas krāsās, cienastam bija sarūpēta maize, medus, piens un tēja.

Tā kā uz galda bija maize, tad viena no pirmajām sarunu tēmām bija tieši par maizi. Skolas direktore Sanita Orlovska un skolotāja Svetlana Jurjāne klātesošos ieinteresēja, stāstot par maizes stiprumu un svētumu, teicot paražas un ticējumus saistībā ar maizi.

Skolotāja Inga Vanaga atmiņās aiztraucās līdz saviem astoņpadsmit, līdz laikam, kad viņa kārtoja 12. klases izlaiduma eksāmenus, un tas bija 1990. gads. Skolotāja atcerējās, kā 1990. gada 4. maijā viņa kopā ar savu klasi klausījās radio un sekoja līdzi Augstākās Padomes sēdei, kā skaitīja deputātu balsis – PAR! Savukārt Ingas Vanagas audzēkņi, 9. klase, bija pastrādājuši ar arhīva materiāliem un pastāstīja, kā mēs dzīvojām 90. gados, cik tad maksāja pārtikas un dažādas citas preces, kādus laikrakstus un žurnālus cilvēki lasīja, kādas filmas skatījās, kādi tolaik bija populārākie estrādes ansambļi un kādu mūziku klausījās, stāstīja par tā laika slavenākajiem sportistiem, par sasniegumiem lauksaimniecībā, par to, kas tajā laikā bija modē.

8. klases skolēni dalījās savās pārdomās par mūsu novada atpazīstamākajiem un darbīgākajiem ļaudīm, par viņu nodarbošanos un vaļaspriekiem. Šajā reizē godā tika celti - Kazimirs Šļakota, Vilis Bukšs, Anna Āze, Aldis Pušpurs, Alla Rēdmane, Valdis Bušs, Juris Cibulis.

Skolotājas Birutas Kuzmanes vadībā jaunāko klašu skolēni skandēja tautasdziesmas un dzejoļus par mūsu skaisto tēvu zemi - Latviju.

Skolotāja Benita Troška ar saviem audzēkņiem visus aicināja uz azartisko mīklu minēšanu.

Tad, kad bijām piekusuši runāties un klausīties, kad daudzie rupjmaizes klaipi ēdāju mutēs bija pazuduši kā nebijuši, tad bija īstais laiks izkustēties un izlustēties rotaļdejās.

Baltā galdauta svētki bija brīdis, kas māca, neaizmirstot pagātni, dzīvot nākotnei.

Tā bija vienreizīga un neatkārtojama sajūta, jo kopā būšana, galda sarunas, mielošanās un rotaļāšanās mūs saliedēja kā kolektīvu, un, kā atzina skolēni, tā vēl skolā nekad nebija bijis – tas bija tik jauki un mīļi!

Pēc tik sirsnīgas kopā būšanas 5. maijā pulcējāmies uz ikgadējo skolas talku un Meža dienām. Katru pavasari skolas vecāko klašu skolēniem tiek dota iespēja kopā ar Latvijas valsts mežu darbiniekiem iepazīties ar darbu specifiku Žīguriem tik tuvajos mežos. Jau tradicionāli šo darbu kuratore Ingrīda Šīriņa cenšas dot interesantus uzdevumus, organizēt viktorīnas par meža gudrībām, pēc padarītā darba sarūpē cienastus. Arī šogad notika svinīga desiņu cepšana, cienājās ar saldumiem un citiem našķiem. Par zinošāko mežkopi sevi daudzveidīgajos konkursos parādīja Reivis Orlovskis, bet atzinības balvas saņēma visi Meža dienu dalībnieki. Pirms noslēguma atpūtas vietā, sadalījušies vairākās komandās, veicām apkārtnes uzkopšanas darbus meža ceļu tuvākajā apkārtnē. Ar gandarījumu var atzīmēt, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ciemata apkārtne ir kļuvusi daudz tīrāka, par ko liecina savākto atkritumu maisu skaita būtiska samazināšanās. Ar to arī varam visus apsveikt.

Meža dienu turpinājumā skolēnu brigāde devās tuvākās apkārtnes mežos, lai piekārtu putnu būrīšus, ko ziemas mēnešos darbmācības stundās zēni bija pagatavojuši. Cerams, ka vismaz dažām putnu ģimenēm jaunās mājvietas liksies piemērotas.

Savukārt mazāko klašu skolēni un tie, kas šogad deva priekšroku darbam pie skolas, piedalījās skolas teritorijas labiekārtošanā: sporta laukuma sakārtošanā, volejbola laukuma uzrakšanas darbos, sadzīves atkritumu savākšanā. Protams, ikviens par darbu saņēma Ingrīdas Šīriņas sarūpētos saldumus un uzlīmītes. Nekas tā neuzmundrina un nesatuvina, kā apziņa par labi padarītu darbu. Paldies Ingrīdai Šīriņai par ilgstošu veiksmīgu sadarbību un atbalstu!

12. maija pēcpusdienā Žīguru pamatskolas skolotāji devās ekskursijā uz vienu no senākajām Latvijas pilsētām – Cēsīm. Interesanta ekskursija pa vecpilsētu, vispusīgs un aizraujošs gida stāstījums deva iespēju iepazīties ar 810 gadu vecās pilsētas vēsturi un kultūru. Ekskursijas noslēgumā skolotājus gaidīja patīkams vakars jaunajā Vidzemes koncertzālē “Cēsis”. Profesionālu mūziķu komanda sniedza Jāņa Lūsēna jaunās programmas “Pēdējie romantiķi” koncertu. Muzikālais materiāls veidots no jaunām, vairāku gadu laikā tapušām, īpaši Ingus Pētersona balsij radītām dziesmām. Katrs skaņdarbs un dziesma kā novele aizrāva ar savu stāstu un krāsu. Vakars noslēdzās patīkamā romantiskā noskaņojumā un mājupceļš šķita pārāk īss.

13. maija – tautā dēvētās “melnās piektdienas” - rīts mūsu skolā uzausa pavisam gaišs un svētku sajūtām pārbagāts, jo 9. klasei Pēdējais zvans. 8. klases skolēni bija parūpējušies gan par zāles īpašo noformējumu, gan par klātesošo - skolas biedru, draugu, radu, vecāku, skolotāju un tehnisko darbinieku – labsajūtu. Kopā skatījāmies prezentāciju par katra devītklasnieka skolā aizvadītajiem gadiem, atsaucām atmiņās sen aizmirstus mirkļus. Pēc tam 8. klase katram pasniedza nomināciju un pašrūpētas dāvaniņas – krāsainas kediņas.

Vēl šajā pasākumiem bagātajā mēnesī, jau tuvojoties mācību gada noslēgumam, Viļakas un Balvu novada jaunākie angļu valodas (kā svešvalodas) lietpratēji – 3. un 4. klašu komandas un to pedagogi piedalījās nu jau piektajā starpnovadu sadarbības spēlē – viktorīnā “Traveling from A to Z”. Šoreiz Žīguru pamatskolā pulcējās sešas komandas, katra 6 skolēnu sastāvā, no Viļakas pamatskolas, Rekavas vidusskolas, Balvu pamatskolas un, protams, Žīguru pamatskolas. Pēc šī gada jaunieveduma – muzikāla komandu sveiciena, “Real Yellow Minions”, “Jungle Team”, “Black Power”, “Red Cars”, “Ladybugs” un “The Tigers” komandas atkal uzsāka spēli – viktorīnu, kuras pamatuzdevums nemainīgi bija, pēc iespējas ātrāk un precīzāk atbildot uz dažādu tematisko jomu jautājumiem, sakrāt visiem alfabēta burtiem atbilstošas kartītes, izveidot savas komandas alfabētu jeb savu “Trip from A to Z”.

Arī šajā, 5. “jubilejas” gadā, nemainīgi galvenā balva visiem dalībniekiem noteikti bija pats piedalīšanās, kopā būšanas un spēles process kuplajā dalībnieku pulkā, kā arī iespēja pedagogiem skolēnus iedrošināt gan individuālo prasmju un zināšanu lietošanai, gan veiksmīgi darboties komandā pozitīvā gaisotnē. Pasākuma norisi un izdošanos noteikti veicināja arī mūsu skolas 8. klases skolnieces Emmas iejušanās gides lomā, liriskais priekšnesums no Eltona Džona repertuāra un atraktīva spēļu organizēšana pasākuma “papildlaikā”. Prieks arī par visiem, kuri palīdzēja lielos darbos un arī tik svarīgajos sīkumos, gatavojoties sadarbības spēlei – viktorīnai!

Paldies Viļakas novada angļu valodas skolotājām Rutai Duļbinskai, Līgai Leitenai par ieguldīto darbu, sagatavojot komandas spēlei, kā arī Balvu pamatskolas skolotājai Ligitai Bukovskai – Polei, kura nu jau trešo gadu ciemojas mūsu skolā ar saviem talantīgajiem audzēkņiem un ir iedrošinājusi arī savu kolēģi Dinu Kravali un piemīlīgo “Ladybugs” komandu pievienoties spēlei.

Jūs noteikti varat lepoties ar saviem audzēkņiem - ar katra individuālajām, mazajām uzvarām un ar komandas darbu kopumā!

20. maijā Žīguru pamatskolas 2. un 3. klases skolēni piedalījās konkursā “Izmanto vēlreiz un iebrauc vasarā ar velosipēdu!”, kurš notika sadarbībā ar MeLiorators – I un Eko LINE.

Konkursam tika iesniegts pašrocīgi gatavots autobuss no otrreiz izmantojamiem materiāliem. Konkursa dalībnieki saņēma Pateicības rakstu par dalību konkursā, pildspalvas un blociņus, kā arī konkursa patroneses Simpātijas balvu – 3D puzli. Bijām patīkami pārsteigti par redzētajiem darbiem, jauko pasākuma norisi un koncertu.

Nu lūk, mācību gada noslēgums! Mūsu skolā jau vairākus gadus tiek rīkots konkurss skolēniem “Labākā liecība”. Katra mācību gada noslēguma tiek apbalvoti tie skolēni, kas sasnieguši augstus rezultātus mācībās.

Šogad atzinības rakstus no skolas direktores Sanitas Orlovskas saņēma 5 skolēni, kuru vidējais vērtējums bija augstāks par 8 ballēm, pateicības rakstus – 13 skolēni, jo viņu vidējais vērtējums bija augstāks par 7 ballēm, bet 16 skolēni saņēma pateicību par sasniegumiem mācībās. Protams, neiztika bez zviedru sarūpētajām dāvaniņām – blociņiem, akvareļiem un plastilīna. Zināšanas vienmēr atmaksājas.

Šobrīd skolēniem ir sācies garais vasaras brīvlaiks, ko katrs steidz izmantot citādi, bet 9. klases skolēni gatavojas savam izlaidumam. 7. jūnijā Žīguru pamatskolas tautu deju kolektīvs kopā ar skolotājām Ingu Vanagu un Iju Krilovu dodas ceļojumā ar prāmi uz Stokholmu.

Saulainu visiem vasaru un uz tikšanos septembrī!

Žīguru pamatskolas skolotāju kolektīvs

07.06.2016
Kalendārs
« Oktobris 2021 »
POTCPSSv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Šodien
Šodien vārda dienas svin:
Renāte, Modrīte, Mudrīte
Īsās ziņas
No 8.novembra līdz 2020.gada 4.janvārim Viļakas novada muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde "Austrumu robežu sargājot: Ziemeļlatgale" ...
Skolēnu autobusu saraksti 2019./2020.māc.g. Saraksti ...
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ...
Valsts robežsardzes robežapsardzības nodaļu kontaktinformācija ...
Jaunākie video par mūsu novadu no Latgales reģionālās televīzijas. ...