Viļakas novada domes mājas lapa

Ontonam Slišānam – 65

2013.gada 28.decembrī dzejnieks, publicists, folkloras vācējs un pētnieks, kultūras darbinieks, Latvijas patriots, latgaliešu valodas aizstāvis Ontons Slišāns tai saulē smaidīja, jo Slišānu saime, Ruta Cibule, konkursa „Apleicīne 3” dalībnieki, tēlnieks Vitālijs Peļņa un daudzi citi labas gribas cilvēki parūpējās, lai Ontonam Slišānam 65.jubileju atzīmētu ar trīs nozīmīgiem notikumiem jeb dzimšanas dienu svinētu trīs daļās.

Konkurss „Apleicīne”
Pēc Ontona Slišāna aiziešanas mūžībā 2010.gada nogalē, Balvu centrālās bibliotēkas vadītāja Ruta Cibule saprata, ka nevar atstāt bez ievērības Ontona Slišāna mūža darbu – folkloras vākšanu, tāpēc tapa Latgales folkloras vākuma konkurss „Apleicīne”, kas veltīts dzejnieka, novadpētnieka, folkloras vācēja un bibliotekāra Ontona Slišāna dzīves ziņas pieminēšanai. 2013.gada nogalē noslēdzās trešais „Apleicīne” konkurss. Tajā iesniedza 7 folkloras vākumus. Viļakas novadu konkursā pārstāvēja Vecumu pagasta bibliotekāres Aijas Locānes iesniegtais kādreizējās bibliotēkas vadītājas Anitas Bernackas folkloras vākums „Vecumu bibliotēkas mikrorajona folklora”, Šķilbēnu pagasta Rekovas ciema iedzīvotājas Lucijas Ercikas folkloras vākums, Rekavas vidusskolas skolnieces Daigas Keišas folkloras vākums par vecmāmiņas, Upītes etnogrāfiskā ansambļa dziedātājas, teicējas Valentīnas Keišas bagāto folkloras mantojumu un Ontona Slišāna meitas Mārītes Slišānes darbs „Vīnas sīvys stuosts. Par Rozāliju Slišāni”.

Daiga Keiša pastāstīja, ka par konkursu uzzinājusi no Rekavas vidusskolas skolotājas Ainas Cibules. „Skolotāja man piedāvāja piedalīties un es piekritu, viņa arī aizsūtīja manu darbu, par to milzīgs paldies skolotājai Ainai Cibulei. Mana omīte Valentīna Keiša pagaidām ir vienīgā mūsu radu saimē ar tik lielisku balsi, es priecājos par to, ka esmu viņas mazmeita, taču par dziedātāju būt negribu, man pietiek ar padomiem, ko viņa man ikdienā dot un par to esmu viņai arī pateicīga”, tā stāsta D.Keiša.


„Īstenībā šo Anitas darbu gribēju iesniegt jau kādam no iepriekšējo gadu konkursiem, bet nesapratu, kā to pareizi izdarīt, jo autortiesības nepiederēja man. Tas būtu aplami un neloģiski, ka es gatavu folkloras vākumu būtu noglabājusi plauktā. Darbu parādīju Rutai Cibulei, saņēmu akceptu, ka var iesniegt „Apleicīnes” konkursam. Folkloras vākums tika atzinīgi novērtēts. Mans tālākais uzdevums bija sameklēt Anitas Bernackas koordinātes, lai viņa varētu saņemt projektā izcīnīto naudas balvu. Domāju šāds konkurss ir ļoti nozīmīgs un vajadzīgs. Tas atklāj latgaliešu valodas bagātību un tās kolorītu. Mutvārdu daiļrade tiek pierakstīta un nodota tālākajām paaudzēm”, tā par savu pieredzi konkursā stāsta Vecumu bibliotēkas vadītāja Aija Locāne.


„Konkurss „APLEICĪNE” man nozīmē mana tēta piemiņas saglabāšanu. Man ļoti priecē, tas, ka tēta ieguldījums, ko viņš visu savu dzīvi bija aktīvi darījis, vismaz tagad tiek (manuprāt) vairāk novērtēts, ne kā tad, kad viņš bija starp mums. Un paldies, Rutai Cibulei, ka viņa šo konkursu izdomāja, lai tādā ziņā dotu iespēju arī citiem pamēģināt pierakstīt folkloru, saprotot cik liels un nozīmīgs tas darbs ir un, pierakstot folkloru, kaut nedaudz (citiem cilvēkiem, konkursa dalībniekiem) pietuvoties Ontona sirsniņai tuvāk. Bet tieši man- tas ir tāds kā stimuls- jo es to nedarīju, kad tētis bija man blakus, tad tagad pierādīt tieši tētim- ka es varu, arī šādā veidā viņu kaut mazliet iepriecināt un likt pasmaidīt.Man tas ir kā gandarījums, jo zinu, ka viņš tur augšā pasmaida. Strādājot bibliotēkā, kad pārņēmu tēta darbu, man uzreiz radās ideja, ka tēta veikumu vajag parādīt cilvēkiem pieejamāku, jo daudzi zina, ko viņš darījis, taču daudzi- pat nenojauš, daudzi atkal dzied dziesmas, bet nenojauš, ka tās, ja nebūtu Ontons tajos 70 gados pierakstījis- tā arī būtu palikušas aizmirstībā. Esmu priecīga, ka ir šis konkurss, jo zinu, ka Ruta Cibule to visu tik tiešām nevis noglabās, bet radīs iespēju izmantot daudziem, jo daudziem. Es vienmēr esmu bijusi lepna par to, ka esmu viņa meita un ar to lepošos vienmēr......”, emocijās dalās Mārīte Slišāne.

Piemineklis Ontonam Slišānam -Myuža gruomota
2012.gadā Upītes kultūrvēstures muzejs izsludināja konkursu Ontona Slišāna pieminekļa skicei. Šajā konkursā par labāko tika atzīts tēlnieka Vitālija Peļņas darbs „Myuža gruomota”. 2013.gadā Upītes kultūrvēstures muzejs piesaistīja finansējumu no VKKF, Viļakas novada domes, Baltinavas novada domes, Ontona tuviniekiem citiem ziedotājiem un Ontonam uz 65 gadu jubileju uzdāvināja Ontona atdusas vietā Brieksīnes kapsētā – pieminekli „Myuža gruomota”.

Pieminekļa iesvētīšanu vadīja Upītes kultūrvēstures muzeja vadītāja Ligita Spridzāne. Pasākumu atklāja un noslēdza Upītes etnogrāfiskā ansambļa sievas ar skanīgām dziesmām, ar klarnetes skaņdarbu pieminekļa iesvētīšanu kuplināja Ontona mazmeita Kate Slišāne.


Pieminekli iesvētot priesteris Ivars Vigulis teica, ka mums visiem ir dota iespēja just, domāt, saprast, bet dzejniekam ir dota laime to arī skaisti pasniegt, uzrakstīt. Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs teica, ka mēs ikkatrs varētu par sevi uzrakstīt savu dzīves grāmatu gan biezāku, gan plānāku, bet katram mūsu grāmatā vismaz viena lapaspuse būtu saistīta ar Ontonu. Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns: „Godinot Latgales patriota Ontona piemiņu mums būtu jālepojas, ka mēs esam Latgalieši, runājam latgaliski un to darām ikdienā nevis tikai sestdienā un svētdienā”. Pieminekļa autors, tēlnieks Vitālijs Peļņa priecājās, ka viņam ar savu komandu bija gods veidot Ontona pieminekli un priecājās, ka šī ir pēc izmēriem lielākā Ontona grāmata.

Piemineklis ir izkalts no baltā granīta grāmatas formā uz vāka melnajā granītā atveidots Ontona portrets, kur starp grāmatas lappusēm ielikta lapa – grāmatzīme, uz kuras Ontona rokrakstā rakstīts:
„nivīns maņ naatnyms šo skaņuo bolsa,
Nivīns maņ naatnyms šūs vuordu,
kas dzymst ar volūdu nu dvieselis.”

Liels paldies par finansiālu atbalstu pieminekļa tapšanā Kultūrkapitāla fondam, Viļakas novada domei, Baltinavas novada domei, Ontona Slišāna ģimenei un visiem, visiem ziedotājiem.

Dzimšanas dienas noslēgums Upītes tautas namā
Pēcpusdienā daudzi Ontona Slišāna mūža darba cienītāji pulcējās Upītes tautas namā, lai kopā darītu to, kas rūpēja Ontonam. Lasīja un skaitīja dzeju, dziedāja, muzicēja, dejoja un beigās pamielojās ēdot gardo dzimšanas dienas kliņģeri. Upītes tautas namā foajē bija apskatāma izstāde no trīs daļām: Mārītes Slišānes veidotā fotogrāfiju kolāža, Upītes bibliotēkas izliktās Ontona Slišāna grāmatas un Upītes kultūrvēstures muzeja rīkotā bērnu un jauniešu Ontona Slišāna portretu izstāde. Pats neparastākais Ontona Slišāna portrets atradās zālē, to bija izadījusi Ontona Slišāna meita Lienīte Slišāne.

Mums nav sev neskaitāmas reizes jāuzdod jautājums: kāpēc Ontons Slišāns aizgāja mūžībā tik ātri? Mums sev ir jāuzdod jautājums: ko es varu darīt, lai turpinātu Ontona Slišāna iesāktos darba virzienus?


Ontona Slišāna 65 gadu jubilejas atceres pasākums "Ir meili te maņ, kur pasauļs vyss munā volūtā skaņ" iesākās ar etīdes spēli, kur Upītes jaunietis Renārs Kornejs attēloja Ontonu Slišānu, runādams tā kā runāja Ontons. Tas palīdzēja klātesošajiem saprast, ka mūsu uzdevums ir turpināt kopt savu zemīti, mīlēt savu zemi un tuvākos.

Pasākumā visiem interesentiem bija iespēja dalīties atmiņās par Ontonu Slišānu.

Ruta Cibule atcerējās: „2007.gadā vasarā realizējām projektu „Nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošanas un aktivitātes veicināšana Ziemeļlatgalē”. Bērni un jaunieši mācījās tradicionālo dziedāšanu. Upītes tautas namā slepeni no Ontona Slišāna, mūzikoloģe Anda Beitāne  mācīja dziedāt pēc 1971.gada ieraksta kā Ontons Slišāns kopā ar vecajām Upītes sievām to dziedāja. Visi klusējam kā partizāni, lai Ontons nezinātu, kas notiek Upītes tautas namā. Kad notika noslēguma koncerts, bērni dziedāja, bet es filmēju tikai Ontona Slišāna reakciju. Viņš smaidīja. Smaidā bija divas lietas: ļoti liela uzmanība, ļoti liela pateicība un pietāte par to, kas bija izdarīts. Par šo Ontona smaidu es bieži pārdomāju, dzīvē ir daudz tādu situāciju, kad Ontons tā atkal varētu smaidīt. Šovasar biju pārsteigta Breksīnes kapsētā, kad es apmeklēju kapu kopiņas, kur apglabātas teicējas un folkloras vācējas, kā ierasti devos nolikt ziedus. Visvairāk biju pārsteigta, ka pa kapiem tieši tādu pašu maršrutu aiz manis veica Ontona Slišāna mazbērni, kuri gāja vieni paši. Domāju, ka tad arī Ontons smaidīja. Aicinu visus ikdienā padomāt vai Ontons smaida vai viņš ir apmierināts”.

Rēzeknes augstskolas pasniedzēja Ilga Šuplinska neatceras kurā brīdī viņa iepazinās ar Ontonu, bet Ontons vienmēr bijis ļoti uzmanīgs, jo vienmēr, kad viņam iznāca grāmata viņš Ilgai par to pastāstīja. „Pat tad, kad mēs nesazvanījāmies. Es zināju, ka Ontons seko tam, ko es daru, ko es domāju. Ontons ir sirdsapziņa, dziļa un spēcīga. Ontons man iemācīja divas lietas: prast stāvēt par savējiem un būt stipram savā saimē”, sacīja I.Šuplinska.

Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs atklāja, ka 2005.gadā kopā ar Ontonu Slišānu sagaidījis konkursa „Sakoptākais pagasts” vērtēšanas komisiju. Abi ar Ontonu nolēma, ka komisija ir jāsagaida pie Plešovas kapiem, taču kā tā komisiju vedīsi pa zemes ceļu, nolēma, ka jāved pa asfalta ceļu. Neko darīt nācās nomaskēt uzrakstu Briežuciema pagasts, tas nekas, ka komisija arī otro reizi redzēja uzrakstu, ka iebrauc Šķilbēnu pagastā, bet droši vien to neviens nepamanīja, jo uzmanīgi klausījās, ko stāstīja Ontons Slišāns. Jautāsiet, kāpēc Sergejs Maksimovs ir tik zinošs par Šķilbēnu pagastu? 2013.gada 28.decembrī viņš atklāja, ka, uzņemot komisiju, esot ieslēdzis diktofonu, lai ierakstītu Ontona Slišāna stāstu par Šķilbēnu pagasta vēsturi. Kad trīs reizes esot noklausījies šos ierakstus, tad esot kļuvis par Šķilbēnu pagasta ekspertu. S.Maksimovs izstāstīja, ka Ontons Slišāns ir savu roku pielicis arī Šķilbēnu katoļu baznīcas celtniecībā, jo uz ceļu daļas mājas uzlika krustu. Ontons ticējis tam, kam neticēja citi.

Baltinavas vidusskolas latviešu valodas skolotāja Anita Ločmele sacīja, ka sākumā nesaprata Ontonu Slišānu, jo ja jau ir latviešu valodas skolotāja, tad jāmāca tikai latviešu literārā valoda. Taču tad skolā parādījās Imants Slišāns, kurš cīnās par latgaliešu valodu, tad skolā arvien biežāk parādījās arī Ontons Slišāns. „Kāda milzīga pacietība un pārliecība par to, ko viņš dara. Ontons bija apjautis savu dzīves uzdevumu, zināja, ka ceļš būs smags, bet viņš to gāja. Organizēju vienu latgaliešu valodas dzejas pēcpusdienu, kur piedalījās Ontons Slišāns. Pēc šī notikuma mainījās manas domas par latgaliešu valodu. Uzrakstīju pirmo lugu „Ontons un Anne”. Ontona pārliecība salauza mani. Ontons Slišāns vienreiz man teica, ka jāizdod lugu grāmata. Tikai vēlāk es uzzināju, ka Ontons ir gājis un meklējis sponsorus, lai iznāk mana grāmata”, tā vēsturi kā tapusi par dramaturģi pastāstīja Baltinavas dramatiskā kolektīva „ Palādas" režisore Anita Ločmele.

Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns kopā ar Ontonu Slišānu ir apmeklējis dažādas konferences, saietus par latgaliešu valodu. Bieži vien konferencēs esot jaukti, jo abiem viens uzvārds - Slišāns. Imants, smaidot atzina, ka šāda sajaukšana bijusi ļoti patīkama. Imants Slišāns jau divpadsmit gadus uz skatuves ir Ontons. Tēla raksturs nedaudz sakrīt ar Ontonu Slišānu, vienīgi nesakrīt viedoklis par alkohola lietošana. Ontons Slišāns iestājās pret alkohola lietošanu, taču skatuves tēls Ontons nepalaiž garām izdevību iemalkot kādu stiprāku malku.

Kārsavas vidusskolas latviešu valodas skolotāja un dzejniece Līga Rundāne, pirmkārt, Ontonu Slišānu iepazina lasot viņa dzeju. „Iepazīstoties ar to nevarēja nesajust, cik liela ir dzimtās zemes valodas mīlestība. Tēvzeme sauca par savu tēvaini. Ontons ar saviem vārdiem, cīnītāju garu man ir etalons. Ontons Slišāns vairākkārt ir viesojies Kārsavas vidusskolā.  Ontons mani aicināja arī piedalīties Rekavas vidusskolā ar dzejas lasījumiem, jo mūsu mērķis bija pārliecināt, ka ar vārdu var pateikt daudz. Runājot ar Ontonu, brīnījos cik var būt cilvēks vienkāršs savā cilvēcībā un  cik viņš var būt stiprs un liels savā dvēseles bagātībā”, tā L.Rundāne.

Paldies Upītes pamatskolas skolēniem Katei Slišānei, Dominikam Slišānam, Salvim Loginam, Sindijai Loginai un Osvaldam Roze(nav no Upītes pamatskolas – Ontona mazdēls no Rīgas), par dzejoļu skaitīšanu, muzicēšanu un dziedāšanu. Folkloras kopai „Rekavas dzintars” par skanīgo dziedāšanu. Paldies par dancošanu Medņevas pagasta mazajiem dejotājiem, Rekavas vidusskolas deju kolektīvam un kolektīvu vadītājai Aijai Leitenai. Paldies Da Gunči no „Bez PVN” par dziesmas sacerēšanu ar Ontona Slišāna vārdiem, baltinaviešiem par atjautīgo apsveikumu. Vislielākais paldies Upītes etnogrāfiskajam ansamblim, Upītes jauniešu folkloras kopai un Upītes bērnu kapelai.
Sekosim Ontona Slišāna piemēram, lai nebūtu kauns satikties nākamajos piemiņas pasākumos!!!

Teksts: Vineta Zeltkalne un Andris Slišāns
Foto konkursa „Apleicīne” apbalvošana: Zina Logina
Foto pieminekļa atklāšana: Andris Slišāns
Foto pasākums Upītes tautas namā: Vineta Zeltkalne07.01.2014
Kalendārs
« Janvāris 2022 »
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Šodien
Šodien vārda dienas svin:
Tenis, Dravis
Īsās ziņas
No 8.novembra līdz 2020.gada 4.janvārim Viļakas novada muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde "Austrumu robežu sargājot: Ziemeļlatgale" ...
Skolēnu autobusu saraksti 2019./2020.māc.g. Saraksti ...
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ...
Valsts robežsardzes robežapsardzības nodaļu kontaktinformācija ...
Jaunākie video par mūsu novadu no Latgales reģionālās televīzijas. ...